ABC Noorderlicht ontmoet de buren

Algemeen
Verbinding met de buurt
Verbinding met de buurt (Foto: abcnoorderlicht.nl)

NOORD - Het Amsterdams beroepscollege Noorderlicht aan Rode Kruisstraat 14 heeft 1 februari j.l. haar eerste lustrum gevierd.

De eerste vijf jaar van haar bestaan zag er door de coronapandemie toch iets anders uit dan men had verwacht. Met onze school willen we graag de verbinding aangaan met de buurt en dat was toen niet mogelijk’’ laat Jacqueline Heerooms weten. Vandaar dat we het vieren van ons eerste lustrum in het teken wilden zetten van het ontmoeten van onze buren.’’ 

Om die reden heeft Klas 3C van de richting Diensten en Producten de afgelopen periode hard gewerkt om een ontmoeting te organiseren. De gasten konden op 1 februari een kijkje nemen in de school, meedoen aan activiteiten en werden verwend met lekkere hapjes en drankjes. “Het was mooi om te zien dat de buren en onze leerlingen samen een leuke middag hadden en er ideeën ontstonden voor meer samenwerking en ontmoetingen. Philarood verrasten ons met een prachtig cadeau. Verschillende bewoners hadden voor ons een mooi kunstwerk gemaakt. Deze gaan een mooi plekje binnen onze school krijgen als start voor een mooie verbinding met de buurt. “ 

De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. Op haar website laat de school weten dat “de hiaten worden opgevuld door jou op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij je belevingswereld. De school bied je daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen jij je kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de jou bij de school vergroot. Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs.”