Plantersgroep plant 250 bomen

Algemeen
Uitleg over bomen door bos-expert Edwin Kapitein
Uitleg over bomen door bos-expert Edwin Kapitein (Foto: A. Schwartz)

NOORD - In de Schellingwouderscheg zijn bewoners de afgelopen weken druk bezig geweest met het aanplanten en verzorgen van twee nieuwe bosstruwelen. 

Vrijwilligers van de Plantersgroep verzamelden zelf inheemse zaailingen uit de omgeving en de gemeente, die het initiatief omarmde, vulde nog wat plantgoed aan. Bij elkaar werden maar liefst 250 jonge boompjes en struiken en 31 soorten aangeplant door jong en oud.

Schuilplek en restaurant voor dieren

Floor Hallema is betrokken bij de Plantersgroep: ‘De locatie van deze aanplant is de ‘Flessenhals’. Uit onderzoek blijkt dat dit een ecologisch knelpunt is. Het stuk natuur is te smal waardoor dieren en planten zich minder goed kunnen verschuilen en verspreiden tussen de Schellingwouderbreek, Schellingwouderpark en Het Rietland.

Hier is letterlijk een bredere groene verbinding nodig om de natuur van de omliggende groene gebieden sterk te houden. Door twee bosstruweeltjes toe te voegen komt er in elk geval alvast een klein beetje extra voedsel-, schuil- en broednatuur bij voor verliefde vogels, schuwe zoogdiertjes en bevruchtende bijen en vlinders: restaurants en verkeringsbosjes voor dieren!’

Belang inheemse zaailing

Er zitten meerdere experts in de groep. Vlinderkenner Nicky Castricum legt het belang uit van het aanplanten van inheemse soorten die niet met pesticiden zijn behandeld: ‘Gif is schadelijk voor de bodem: hierin zitten de poppen van vlinders en de meeste wilde bijensoorten overwinteren erin. En bespoten blad wordt niet gegeten door bijvoorbeeld rupsen. Een nieuwe generatie vlinders is dan niet mogelijk.’ Omdat deze soorten afhankelijk zijn van inheemse bomen en planten èn omdat het zo slecht gaat met deze nuttige beestjes gaat de groep steeds op zoek naar de juiste soort bomen en struiken om te planten.

Planten is goed voor je hart!

De Plantersgroep wil de stad op de juiste manier vergroenen, vanuit ecologische kennis over de omgeving èn in goed gezelschap. De leuze van de groep is: ‘Bomen planten is goed voor je hart!’ De groep groeit bij elke bomenplantactie. Drie studentes uit West werd gevraagd waarom ze kwamen helpen planten in Noord: ‘We lazen erover via de nieuwsbrief van de Tolhuistuin en konden geen betere activiteit voor de zaterdagochtend bedenken dan bomen planten!’.

In de watten gelegd

De twee nieuwe bosstruwelen werden afgelopen weekend flink in de watten gelegd met een flinke laag ‘bokashi’. Dit is geen koeienmest, maar de Japanse naam voor gefermenteerd plantenmateriaal dat de micro-organismen in de bodem versterkt. De aangeplante zaailingen hebben daarvan profijt.

De groep verzorgt zelf koek en sopie voor iedereen die komt helpen. Het meebrengen van je eigen koffiemok wordt gestimuleerd tegen wegwerpafval. Echter was het verspreiden van de berg bokashi zo’n leuk klusje dat de koffie, thee en koek afgelopen weekend welhaast onaangeroerd bleven. Alleen de paaseitjes zijn allemaal door de helpende buurkinderen verorbert. Een bewoonster die vanuit de Vogelbuurt kwam helpen: ‘Er waren veel mensen helpen, dus het ging snel!’

Kinderen planten bomen
De berg ‘bokashi’ verspreiden.