Jos de Krieger geïnstalleerd als stadsdeelcommissielid

Algemeen
Jos de Krieger
Jos de Krieger (Foto: Chance Inc)

NOORD - Tijdens de digitale stadsdeelcommissievergadering van 8 maart is Jos de Krieger geïnstalleerd als nieuw stadsdeelcommissielid voor GroenLinks. Gisteravond vergaderde hij fysiek mee in de burgerzaal. Hij vervangt stadsdeelcommissielid Amir Nazir.

Jos de Krieger woont sinds 2020 in Noord bij het Floraveld met zijn partner en dochter. Sinds 2014 werkt hij op De Ceuvel en is daar onder andere 2,5 jaar bestuurslid geweest. Als partner van Superuse werkt hij al meer dan 15 jaar aan het hergebruik van materiaal in architectuur. Zijn aandacht gaat op dit moment vooral naar Blade–Made, waarmee het hergebruik van windmolenwieken voor objecten in de buitenruimte centraal staat. Ze zijn bijvoorbeeld bruikbaar voor speeltuinen, bankjes en geluidsschermen. Het mag voor zich spreken dat thema’s als circulaire economie, duurzaamheid en ruimtelijke ordening belangrijk voor hem zijn. Vanuit zijn rol als architect geeft hij ook nog les aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

 Groene karakter Noord

Jos is al 7 jaar actief lid van GroenLinks, vooral in de werkgroep Duurzaamheid, en kijkt met veel enthousiasme uit naar zijn nieuwe taak: “Noord is een stadsdeel dat de komende jaren razendsnel groeit. Terwijl ik er woonde gingen we door de grens van 100.000 inwoners en de komende decennia gaan we richting de 150.000. Ruimtelijke ordening en goede architectuur zijn belangrijke thema’s om het groene karakter van Noord te behouden of zelfs te versterken terwijl de mensen die er wonen én die er bijkomen een goede, groene en betaalbare woonplek verdienen. Hier wil ik me voor inzetten.”

Vergaderingen stadsdeelcommissie digitaal live te volgen via noord.notubiz.nl