Nu eens goed nieuws stadsdeelbestuur

Algemeen
Sportlegende Chris Dolman startte ooit Pancration
Sportlegende Chris Dolman startte ooit Pancration (Foto: Archief Rodi Media )

Vaak is het slecht nieuws dat op de vergadertafels van de stadsdeelcommissie neerdwarrelt. Mislukte inspraakpogingen, vertragingen bij aanleg infrastructuur, ongewilde bomenkap, eeuwigdurende procedures, onleesbare stukken. Maar afgelopen woensdag trad er verandering op: een rijtje besluiten en plannen die wél de harten van de volksvertegenwoordigers warmer deden kloppen.

door Tom Tossijn

Eindelijk eens goed nieuws in de Burgerzaal van het stadsdeelkantoor. Diverse commissieleden en leden van het dagelijks bestuur kondigden in de vergadering van afgelopen woensdag plannen en vooruitzichten aan die de goede kant uitgaan. In kort bestek:

Nieuwe jeugdaccommodatie Waterlandplein

Portefeuillehouder Esther Lagendijk had goed nieuws voor de jongeren in de Waterlandpleinbuurt: een oude wens gaat binnenkort in vervulling. Enkele jaren is hard gewerkt en ziehier, nu heeft ze een tijdelijke jeugdaccommodatie gevonden. Details volgen nog.

Pancration toch gered

Pancration was de aan de Zilverberg gelegen recreatieve sportschool annex kickbox- en judocentrum voor zo’n 300 jongeren per week. Die moest dicht door opzegging van de huur omdat de eigenaar de accommodatie ging verkopen. 

Het zag er dus voor de sportende jeugd somber uit. Maar nu heeft portefeuillehouder Esther Lagendijk na veel onderhandelen en zoeken toch goed nieuws: samen met wethouder Mbarki (o.a. jongerenwerk) is er een betaalbare locatie op het Buikslotermeerplein gevonden en goedgekeurd. 

Pancration kan de ruimte voor vijf jaar huren tegen een heel redelijke huurprijs. Alleen moet het bestemmingsplan nog worden herzien.

Ovatie over bomen IJdoornlaan

De aanpak om bomen zoveel mogelijk te behouden in Noord begint zijn vruchten af te werpen. Het plan om aan de IJdoornlaan bij het ziekenhuis een hele reeks bomen te kappen voor herziening van fiets- en voetpaden is vorige week ingetrokken. Een nieuw plan werd door het projectteam gepresenteerd in de buurt, dat ter plekke een daverend applaus opleverde: geen enkele boom hoeft nu gekapt te worden en dat horen de omwonenden graag.

Banenmarkt Buikslotermeerplein wekt enthousiasme

Het plan om werkzoekenden en werkgevers op het winkelcentrum Buikslotermeerplein dichter bij elkaar te brengen leidde vorige week tot een drukbezochte banenmarkt. Ook de stand waarin gemeentelijke functies werden gepresenteerd trok veel belangstellenden.

Na veel discussie nu akkoord over nieuwe schoolgebouwen Meidoornweg 

Ondanks tegenwerpingen van omwonenden is de stadsdeelcommissie nu, op één zetel na unaniem, akkoord gegaan met de voorgenomen bouw van nieuwe scholen, een kinderdagverblijf en een sporthal op de hoek Meidoornlaan - Hagedoornplein in de Van der Pekbuurt. 

Het verwijt van te weinig transparantie voor buurtbewoners ging van tafel na de afgelopen twee weken gesleuteld te hebben aan het advies van de stadsdeelcommissie en na beantwoording van vele vragen uit de commissie, onder andere over parkeerruimte en groen.