Column Stadsdeelbestuur door Brahim Abid

Algemeen
Brahim Abid
Brahim Abid (Foto: Roos Trommelen)

Het Erotisch Centrum

Eerder heb ik laten weten sterke twijfels te hebben over een Erotisch Centrum op de NDSM-werf

Er is geen onderwerp waarover ik zo veel ben aangesproken de laatste weken als het Erotisch Centrum. De burgemeester en wethouders hebben drie locaties gekozen waar het Erotisch Centrum kan komen: bij de Rai, langs de A10 op de Europaboulevard of op de NDSM-werf.

Uit de gesprekken die ik met bewoners heb gevoerd blijkt dat de meningen hierover flink uiteen lopen. Sommigen willen helemaal geen sekswerk in de stad. 

Anderen denken dat de sekswerkers op de wallen daar gewoon kunnen blijven. Weer anderen vinden dat er iets gedaan moet worden aan de leefbaarheid in het centrum en de positie van sekswerkers.

Veel Noorderlingen zijn verontwaardigd over het feit dat het stadsbestuur overweegt om het Erotisch Centrum in Noord te plaatsen. Daarbij klinkt ook het geluid dat we in Noord - en dan vooral de bewoners - al genoeg uitdagingen op ons bordje hebben. Het geluid hier is ‘niet in Noord’.

Als dagelijks bestuur zijn we vooral aan het kijken naar de vraag die ons gesteld is: ‘Wat vindt het stadsdeelbestuur van de locatie NDSM-werf?’

Volgende week sturen we het advies naar de stadsdeelcommissie maar u mag nu al weten dat we niet enthousiast zijn. De NDSM-werf heeft een heel eigen karakter, waarin cultuur en evenementen de ruimte krijgen. 

Een centrum voor sekswerk gaat slecht samen met een gebied dat bekend staat om zijn ruigte en rauwheid. 

De komst van een Erotisch Centrum zou betekenen dat we dit gebied steriel en beheersbaar moeten maken. En juist het ruige en rauwe karakter van de NDSM-werf is ons veel waard.

Na ons advies en de inspraak door bewoners zal de stadsdeelcommissie nog adviseren. Komende weken is dit dan ook hét onderwerp dat prominent besproken zal worden in de Noordse politiek. 

Ik vermoed dat ik daar komende dagen ook nog wel veel over wordt aangesproken.

Column Stadsdeelbestuur