In Noord geen handen op elkaar voor Erotisch Centrum

Algemeen
Spandoeken laten niets te raden over
Spandoeken laten niets te raden over (Foto: Rob Beense)

Burgemeester Halsema overtuigt Noorderlingen niet tijdens rumoerige bijeenkomst

Wat is het kortste oordeel over het voornemen van burgemeester Halsema voor verplaatsing van sekswerk van de Wallen naar de NDSM-werf? Voormalig stadsdeelvoorzitter en VEBAN-voorzitter Rob Post op de bewogen bewonersavond in het Zonnehuis: “Gekkigheid”. En dat is nog een van de meer milde kwalificaties voor het verhaal van burgemeester Halsema in de volle theaterzaal van het Zonnehuis afgelopen woensdag. Want de bejegening vanuit de zaal is kritisch en scherp, zoals zo vaak in het lastige Noord als bewoners het ergens niet mee eens zijn.

door Tom Tossijn

Het moet gezegd: burgemeester Halsema ontbreekt het niet aan bestuurlijke moed. Onvermoeibaar blijft ze tijdens de bijeenkomst in het Zonnehuis uitleggen en nógmaals uitleggen waarom de NDSM-werf, naast Zuid nabij de RAI, een geschikte locatie zou zijn voor de vestiging van een Erotisch Centrum met zo’n 100 peeskamers, sekstheaters, horeca en ander vertier dat nu nog op de Wallen wordt aangeboden.

En al is de burgemeester nauwelijks richting bezwaren van de toehoorders te bewegen en blijft ze op haar standpunt staan, helemaal zonder toezeggingen aan de verzamelde Noorderlingen verloopt de avond niet. Zo wordt halverwege het debat duidelijk dat een Erotisch Centrum in Zuid of Noord aantoonbaar moet leiden tot vermindering van overlast in het Wallengebied en een nieuwe, veiliger en vriendelijker omgeving voor sekswerkers. En dat dan nog zonder onevenredig toegenomen toeristische druk op de NDSM-werf: geen bierfietsen en geen dronken en kotsende Britten. Halsema: “Als we vóór de bouw, voordat het zover is, de indruk krijgen dat we alleen maar toeristen gaan verplaatsen, laten we het niet doorgaan”.

Glijmiddel

Maar zulke nuances komen niet goed over in de zaal. Dat is niet onlogisch, want de onbewezen aannames van Halsema leiden tot grote vraagtekens in de zaal. Al snel na het begin van de avond worden vragen scherper en aanwezigen bozer. Wat zit de mensen dwars? Bijvoorbeeld de op opvallend weinig onderzoek gebaseerde aanname dat een Erotisch Centrum op de NDSM-werf geen randverschijnselen zoals criminaliteit, onveiligheid op straat, verkeers- en parkeerproblemen en hinder op de pont met zich gaat meebrengen. De positiviteit van de burgemeester zorgt voor nogal wat hilariteit en uiteindelijk ongeloof bij de aanwezigen.

De directeur van de Stichting NDSM-werf – de organisatie die dagelijks veel cultureel aanbod verzorgt – heeft over de verwachting van de burgemeester een toepasselijk klinkend oordeel: “De hoofdbestemming van de NDSM-werf is het veelzijdige culturele aanbod. Maar cultuur is geen glijmiddel voor erotisch vertier en toeristendruk.”

Hordes in de buurt

Ook over de aanname dat de toekomstige eigenaren en exploitanten van het Erotisch Centrum alles netjes en veilig voor elkaar hebben, zijn veel kritische vragen te horen. “Die willen natuurlijk vooral geld verdienen aan hordes in de buurt”, aldus een wijkverpleegkundige in de zaal. Halsema wijst op het gunstig effect van strenge controles door de gemeente: “We gebruiken intensief de Wet BIBOB, we stellen harde voorwaarden aan de exploitanten”. Ook ontkent de burgemeester de aantijging uit de zaal dat er nu al schimmige afspraken met exploitanten worden gemaakt: “Cultureel ondernemers blijken ook geïnteresseerd”.

Iemand anders in de zaal vraagt zich af hoe het met de handhaving op straat zal gaan. “Nu al is er in Noord na elf uur ’s avonds geen wijkpost van de politie meer open. Wat gaat u doen om overlast op straat aan te pakken op de NDSM?”, vraagt een aanwezige. Diverse bewoners wijzen ook op de veiligheid van vrouwen op de NDSM-werf elders in het gebied. “Er is geen onderzoek naar gedaan”, beantwoordt de burgemeester de vraag. Eenzelfde toekomstverwachting geldt ook de afwikkeling van verkeer en vervoer in en naar het gebied, dat met slechts enkele buslijnen en één pont plus een stadsstraat voor auto’s ontsloten is. Naast het Erotisch Centrum wordt discreet parkeren van auto’s mogelijk, maar hoe? De burgemeester erkent dat ook dát nog onderzoek vergt in de nabije toekomst.

Heilige grond

Er is een aanwezige, een bekende theatermaakster, die wijst op het bijzondere karakter van de NDSM-werf als kwetsbaar cultureel erfgoed, met een symbolische betekenis van de locatie voor heel Noord. Daar moet je voorzichtig mee omgaan: “De NDSM is heilige grond voor heel veel mensen hier in de zaal. Hun vaders en grootvaders werkten er op de scheepswerven.” En, nogal persoonlijk, over de rol van de burgemeester in Noord: “Nu wilt u uitgerekend op deze plek een sekspaleis bouwen? Wat is hier mis gegaan? (…) U heeft een hand uitgestoken naar Noord. U bent meerdere keren naar de overkant gekomen om in gesprek te gaan met bewoners die zich in de steek gelaten voelen. Nu laat u ze stikken. U raakt ons kwijt. Voorgoed.”

Uiteindelijk zegt stadsdeelcommissielid Silke Tijkotte (D66) het helder na afloop van de avond: “Nergens wordt uit het verhaal van de burgemeester duidelijk wat het beoogde Erotisch Centrum nu voor positiefs voor Noord brengt. En dat zou nodig zijn, want we hebben als Noord wel problemen genoeg.” Een aspect dat ook in verschillende toonaarden in de zaal te horen is: menige wijk van Noord kent alleen maar negatieve tendensen. En daar moet in Noord nog een Erotisch Centrum bij worden opgeteld?

De stadsdeelcommissie zal eind mei, na een inspraakavond, een expertmeeting en een uitvoerig commissiedebat, een advies aan dagelijks bestuur en B&W gaan opstellen. Het blijft dus de komende weken nog rumoerig in Noord.

Planning bijeenkomsten en adviezen over Erotisch Centrum 

#Het dagelijks bestuur van Noord deelt zijn concept-advies met de stadsdeelcommissie in de openbare vergadering van woensdag 5 april in de Burgerzaal van het Stadsdeelkantoor, Buikslotermeerplein 2000. Zie de agenda en volg de vergadering in de Burgerzaal of online via noord.notubiz.nl.

#Op woensdagavond 12 april vindt vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal in het Stadsdeelkantoor een expertmeeting plaats, georganiseerd door de stadsdeelcommissie. U kunt de commissievergadering ter plekke volgen of online op uw computer. De agenda kunt u raadplegen via noord.notubiz.nl. Nog niet bekend is wie die experts zijn, maar te verwachten is ingevoerden op het gebied van openbare orde en veiligheid, zelforganisaties van sekswerkers, lokale economie, toerisme, cultuur, vervoer.

#Daarna is er een inspraakavond, georganiseerd door de stadsdeelcommissie, op woensdag 10 mei in de Burgerzaal van het Stadsdeelkantoor vanaf 19.30 uur. De bijdrage van insprekers worden door de leden van de stadsdeelcommissie gebruikt bij het opstellen van hun advies. Insprekers kunnen zich opgeven via het e-mailadres bestuursondersteuning.sdn@amsterdam.nl. U vindt op noord.notubiz.nl de link om de vergadering online te volgen. Digitaal inspreken is niet mogelijk.

#De stadsdeelcommissie stelt haar advies vast tijdens de algemene openbare vergadering van de stadsdeelcommissie Noord op woensdag 24 mei in de Burgerzaal vanaf 19.30 uur. U vindt op noord.notubiz.nl de link om de vergadering online te volgen.

Burgemeester Halsema heeft flinke kluif aan zaal vol Noorderlingen