Aanpassing kruispunt Het Schouw

Nieuws

Regio - De provincie Noord-Holland gaat de verkeerssituatie bij de bushaltes langs de spitsbusbaan op de Kanaaldijk (N235) en het kruispunt bij Het Schouw (N235/N247) in Watergang veiliger maken. Een aantal aanpassingen is nodig waaronder het plaatsen van spiegels en het verbeteren van de markeringen op de weg.

Eind 2013 heeft de provincie Noord-Holland het eerste deel van het programma Bereikbaarheid Waterland opgeleverd. Na evaluatie bleek dat er nog enkele kleine aanpassingen nodig zijn.
In de huidige situatie passeren alle bussen in de ochtendspits, wegens veiligheid, de haltes aan de linkerzijde van de halte waar passagiers in- en uitstappen. Hierdoor komt het voor dat bussen soms onnodig op elkaar moeten wachten. De provincie start samen met Stadsregio Amsterdam een pilot van zes maanden om de doorstroming en veiligheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Door het plaatsen van verkeersspiegels kunnen chauffeurs die wegrijden van de halte elkaar beter waarnemen. Ook is het mogelijk dat de doorgaande bussen niet meer verplicht aan de linkerzijde van dehalte rijden maar deze aan de rechterzijde kunnen passeren Dit komt de reistijd en het comfort ten goede.
De markering bij de bushalte op de N235 komend vanuit Purmerend, net voor het kruispunt richting Amsterdam, is verwarrend. Weg-gebruikers volgen soms de doorgetrokken kantstreep en komen uit op de nieuwe busbaan. Om deze verwarring te voorkomen is een aanpassing van de markering wenselijk. Dit vindt in mei 2014 plaats.
Het programma Bereikbaarheid Waterland is een samenwerkingsverband van provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam (stadsdeel Noord), Edam-Volendam, Purmerend en Waterland.
Voor vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800- 0200600 (gratis). Actuele informatie over de werkzaamheden via www.bereikbaarheidwaterland.nl.