Frans Banninck Cocqpenning voor Thom Harinck

Nieuws
Thomas Richard (Thom) Harinck en wethouder Sofyan Mbarki
Thomas Richard (Thom) Harinck en wethouder Sofyan Mbarki (Foto: aangeleverd)

NOORD - Als je - zoals Noorderling Thom Harinck - je 50 jaar lang hebt ingezet voor de internationale kickbokssport en belangeloze inzet getoond hebt voor kwetsbare Amsterdamse jongeren is het logisch dat je in aanmerking komt voor de de Frans Banninck Cocqpenning. Onlangs kreeg Thomas Richard (Thom) Harinck die penning uit handen van wethouder Sofyan Mbarki.

Dit geschiedde tijdens de première van de film ‘Chico’ over het leven van Harinck waar de in Berend Boeijingastraat wonende blij verrast de blijken van grote waardering in ontvangt nam.

Thom Harinck creëerde vijftig jaar geleden zijn eigen stijl binnen de vechtsport: ‘Chakuriki’, een combinatie van Muay Thai en Europese vechtstijlen zoals Engels boksen en het Franse Savatte. Hij was ook de man die de sportschool Chakuriki Gym in de Van Hallstraat in West opende. Harinck zorgde er in zijn gym voor dat Nederland jarenlang het meest succesvolle kickboksland ter wereld was, met veel wereldkampioenen en een stijl die wereldwijd is geadopteerd.

Harinck was ook maatschappelijk betrokken. Hij maakte met zijn Chakuriki Gym het verschil in het leven van veel Amsterdamse jongeren uit achterstandswijken en jongeren met problematische thuissituaties. Hij bracht vele jongeren in zijn gym zelfrespect, trots en verantwoordelijkheid bij en hield ze zo op het rechte pad.

Vanwege zijn grote nationale en internationale impact op de kickbokssport en zijn belangeloze inzet voor de Amsterdamse jongeren kreeg Thom Harinck de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt en dat geschiedde met grote instemming van de aanwezigen tijdens de première van de film ‘Chico’ over zijn leven.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. “niet akkoord disclaimer” en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding