Groot openingsfeest BlijHaven en Baanbreker

Nieuws
Volop enthousiasme bij de opening
Volop enthousiasme bij de opening (Foto: RodiMedia/KK)

NOORD - Groot feest vrijdagmiddag aan Papaverweg 257. Want eindelijk kon de officiële opening gevierd worden van de BlijHaven en Baanbreker.

Alles en iedereen is in ontwikkeling, de wijk, de school, het team en de kinderen. ‘Samen gaan we de komende jaren verder bouwen aan een mooie school’ is dan ook het motto van alle betrokkenen. 

In het nieuw verrezen gebouw is sprake van peuteropvang, openbaar basisonderwijs en buitenschoolse opvang onder één dak.  

Afgelopen september is de school al begonnen. De opening werd verricht door de verantwoordelijk wethouder mevrouw Moorman. Daarna volgde nog een enthousiast gebracht muzikaal geheel onder leiding van Jambo Africa waarbij niemand van de aanwezigen stil kon blijven staan.

Meer informatie staat op www.kindcentrumdebaanbreker.nl en Opvang - Blijhaven Blijhaven 

Afbeelding
Afbeelding