Debat over erotisch centrum aan Europaboulevard komt eraan

Nieuws
Stadhuis, 15 februari, 15.30 uur, Willem Kraanzaal, raadscommissie AZ
Stadhuis, 15 februari, 15.30 uur, Willem Kraanzaal, raadscommissie AZ (Foto: Hans Straeter)

Het voorstel van B&W waarbij het erotisch centrum in Zuid komt, wordt donderdagmiddag 15 februari besproken in de raadscommissie Algemene Zaken. Burgemeester Femke Halsema kan daarbij op weinig enthousiasme rekenen van de oppositie. De VVD, CDA, PvdD, Volt, SP, Denk, JA21, FvD en de afgesplitste fracties van BIJ1 gaan vrijwel zeker geen steun verlenen. 

Door Hans Straeter

Anders ligt dat bij de coalitie. Op 3 februari betoogt Lian Heinhuis (PvdA) in een debat op Radio 1: “De locatie die is aangewezen als voorkeurslocatie wordt door het college meer geschikt geacht dan bijvoorbeeld de locatie in Amsterdam-Noord. Nou, daar is mijn fractie het ook mee eens.”

De fractieleider van de PvdA begrijpt dat er allerlei kritiek is op het plan, maar stelt: “Ik zou er toch ook voor willen pleiten dat we ook de optie houden dat het misschien wel iets heel moois kan worden. De burgemeester heeft eerder gesproken over Moulin Rouge-achtige erotiek. Misschien niet voor iedereen, maar ik denk niet dat we per definitie van het meest slechte scenario uit moeten gaan.”

Ook Imane Nadif (GroenLinks) is blij met de duidelijkheid die het voorstel van burgemeester Femke Halsema geeft. Ook is ze te spreken over de aangekondigde maatregelen om de drukte in de binnenstad tegen te gaan. 

D66 heeft vooral vragen

Bij coalitiepartner D66 sprak in 2022 het verkiezingsprogramma over het zoeken van “een locatie die aansluit bij een gebied waar al wordt uitgegaan” en fractieleider Rob Hofland verklaarde in november zich in te zetten voor de modernisering van het beroep van de sekswerkers door kleinschalige locaties en thuiswerken mogelijk te maken. 

Het erotisch centrum aan de Europaboulevard in Zuid wordt met 100 kamers juist grootschalig en bevindt zich niet in een uitgaansgebied. Er valt dus wel wat uit te leggen. Dat deed gemeenteraadslid Elise Moeskops (D66) na afloop van de inspreekavond op 1 februari in het stadhuis. 

“Er zijn nu een hele hoop locaties gewogen en daar waren andere locaties bij die misschien in eerste instantie ook wel ‘n beetje onze voorkeur zouden hebben vanwege inderdaad die uitgaansgebieden, maar uiteindelijk speelden daarbij zoveel dingen die gewoon echt pertinent niet konden. Dan kom je later op een locatie uit die wij niet perse meteen ideaal vinden, maar je gaat wel gewoon eerlijk kijken of daar nog wat van te brouwen valt.”

Te vroeg voor een standpunt

Elise Moeskops waardeerde de inspreekavond: “Er zijn een hele hoop argumenten langsgekomen. We hebben ook heel veel mails gehad. Het draagt bij aan het lijstje met vragen waar je gewoon antwoord op wilt hebben. Daar gaat het uiteindelijk om.” 

Voor een standpunt is het nog te vroeg. “Daar zijn we nog niet. De burgemeester heeft nu een locatie uitgezocht waar ze mee verder wil en daar gaan we nu allemaal vragen over stellen. Pas als die vragen allemaal naar tevredenheid behandeld zijn dan ga je een standpunt innemen.”

Op donderdag 15 februari wordt het voorstel voor de locatie besproken in de raadscommissie AZ. Mogelijk in maart volgt de gemeenteraad. Dan kan de keuze gemaakt worden om de locatie in Zuid verder te onderzoeken. 

Elise Moeskops: “Dit soort projecten duren echt veel langer dan dat. We hebben ook nog allemaal partners die hiervan wat willen zeggen. Het ligt inderdaad aan een rijksweg; de rijksoverheid moet er wat van vinden. Het park ernaast maakt deel uit van de groenstructuur. De Provincie gaat er wat over zeggen, het Waterschap gaat iets over waterberging vinden. Dat zijn allemaal partijen die nog helemaal niet gehoord zijn over die locatie. Dus dat moet je in kaart brengen voordat je er iets zinnigs over kunt zeggen.”

Niet speculeren op dingen die je niet weet

Wie gaat investeren?

Het verder onderzoeken van de locatie in Zuid staat nog ver weg van een te nemen projectbesluit. Op de vraag wanneer het EC echt in de rails staat en naar realisatie beweegt, is het antwoord van Elise Moeskops: “Dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Dat ligt er ook aan hoe snel het gaat en hoeveel tegenargumenten er zijn die wel of niet opgelost kunnen worden. Dus dat kan ik niet inschatten.” 

Bij de bouw van het erotisch centrum speelt ook de vraag of een geschikte investeerder gevonden kan worden. Tijdens de geheime marktoriëntatie is er slechts met één investeerder gesproken. Op de vraag of dat geen wankele basis is, zegt Elise Moeskops: “Ik ga niet speculeren op dingen die ik niet weet en ik weet die marktoriëntatie niet. Op een gegeven moment komt die marktoriëntatie wel naar de raad, alleen nu nog niet.” 

Bij de aanbesteding zouden meer investeerders belangstelling kunnen hebben, maar daar valt nu nog niets over te zeggen. Elise Moeskops: “Die marktoriëntatie is een rondje langs de velden om te verkennen wat er eventueel kan. Ik weet ook niet wat er uit die marktoriëntatie gekomen is. Dus ja, ik vind dat moeilijk om in te schatten.”

Alle eendjes binnenboord?

Elise Moeskops (D66) onderstreept de eerder gemaakte afspraken met PvdA en GroenLinks: “Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we met de coalitie een meerderheid hebben en in het coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar een plek voor een erotisch centrum, maar er staat niet bij hoe groot en ook niet waar. Maar we hebben nu een plek, ook daarvan is nog niet gezegd hoe groot hij wordt. Er zijn plannen; maar daar gaan we allemaal vragen over stellen. Er is een schets, maar gaat het er zo uitzien? Dus al die invulling, die zal nog allemaal moeten blijken en dan moeten alle eendjes binnenboord blijven om het uiteindelijk door te laten gaan.”