Stadsdeelcommissie onderstreept kwetsbaarheid van het OV in Noord

Nieuws
Kwetsbaar openbaar vervoer in Noord
Kwetsbaar openbaar vervoer in Noord (Foto & tekst: Hans Straeter)

De vergadering van de stadsdeelcommissie Noord op woensdag 14 februari vond voorlopig voor de laatste keer plaats onder voorzitterschap van Wijbe Langeveld (GroenLinks). Was het vanwege Valentijnsdag dat geen enkele inspreker zich had aangemeld? Het overleg verliep op een vlotte en tegen het eind liefdevolle wijze. Drie adviesaanvragen werden besproken. 

Als eerste de nieuwe Participatieverordening op verzoek van B&W. Een advies opgesteld door Nicoline van der Torre (GroenLinks), Canan Uyar (PvdA) en Kirsten Zimmerman (Groene Basis Piraten). Canan Uyar leidde het in met een compliment aan de dagelijkse besturen van de stadsdelen omdat zij met een sterke gezamenlijke tekst waren gekomen. Door de opstellers werden een aantal punten toegevoegd waaronder de inbreng van buurtplatformen. Stadsdeelbestuurder Esther Lagendijk nam bijna alles over. De stemming leverde unanieme ondersteuning op voor het advies. 

Bereikbaarheid

De tweede adviesaanvraag ging over het Ontwerp Programma van Eisen OV Concessie Amsterdam. Opstellers Bachir Splinter (FvD), Silke Tijkotte (D66), Dylan Meijer (VVD) en Wijbe Langeveld (GroenLinks) waren tevreden over het uitgebreide advies van het DB, maar voegden een aantal punten toe. Die gingen met name over de vervoersbewegingen binnen Noord en over de flanken bij de Coentunnel en Piet Heintunnel, de situatie bij calamiteiten en het nachtnet. Hoe kwetsbaar het openbaar vervoer is, bleek in januari toen er uitval was bij de Noord-Zuidlijn en bij de ponten. Kirsten Zimmerman (Groene Basis Piraten) zou daarom het liefst een buslijn naar het Centraal Station willen die dergelijke uitval enigszins zou kunnen opvangen. Ze benadrukte: “Het is goed als het goed werkt; de Noord-Zuidlijn, maar het blijft kwetsbaar.” 

Silke Tijkotte (D66) reageerde door te melden dat de buslijnen 391 en 394 tijdelijk uit dienst zijn genomen. Het zijn lijnen van Zaanstad naar het Centraal Station die vanwege onderhoud aan de Piet Heinkade niet rijden, maar wel terugkomen. Beide lijnen stoppen normaal gesproken bij de halte Noorderpark.

Kirsten Zimmerman wilde ook aandacht voor het nachtnet en vroeg zich af of er in het weekend geen nachtmetro zou kunnen rijden. Dat laatste leek Dennis Overweg (de Stem van Amsterdam) een heel goede toevoeging. 

Nachtnet en nachtmetro

Stadsdeelbestuurder Yassmine el Ksaihi (D66) was blij met alle toevoegingen en onderstreepte dat het belangrijk is om de zorgen over het OV te blijven herhalen naar de vervoerregio. De meeste aanscherpingen in het advies steunt ze. Ze zou ook wat willen met het nachtnet en een nachtmetro, maar merkte op dat dit praktisch niet makkelijk te realiseren valt. Ook sprak ze de hoop uit dat het er met de toename van het aantal bewoners in Noord en ook vanwege calamiteiten uiteindelijk van gaat komen: “Ik denk dat het goed is om er steeds aandacht voor te vragen.” 

Het voorstel van Kirsten Zimmerman voor een extra buslijn kreeg om allerlei praktische redenen geen steun van de stadsdeelbestuurder. Met een toevoeging over het nachtnet en de nachtmetro werd het advies unaniem aangenomen. 

Plein Bekkersschool

De laatste adviesaanvraag ging over het ‘Voorlopig Ontwerp Opknappen Plein Bekkersschool’. Het was voorbereid door Silke Tijkotte (D66), Jos de Krieger (GroenLinks) en Canan Uyar (PvdA). Het advies werd ingeleid door Jos de Krieger. Lodewijk Bleijerveld (PvdA) reageerde als eerste met een vraag vanwege pestgedrag op het plein en vroeg zich af of eventuele zitplekken juist misbruikt zouden kunnen worden door er te gaan hangen. Jos de Krieger verwachtte niet dat zoiets zou gebeuren en was van mening dat het belangrijker is om het onderhoud goed te houden om de sfeer op het plein te verbeteren. 

Dennis Overweg (de Stem van Amsterdam) wilde graag dat de daar te planten bomen inheemse bomen zouden zijn. Silke Tijkotte (D66) reageerde dat niet altijd voor inheemse bomen gekozen kon worden, omdat het er soms om gaat bomen te gebruiken die voor de meeste schaduw zorgen. Silke Tijkotte kreeg bijval van Canan Uyar (PvdA): “Soms is het beter om een mix van allebei te hebben.”

Geen extra zitplekken

Namens het dagelijks bestuur stelde Yassmine el Ksaihi (D66) dat het belangrijk is om als commissie niet de inbreng vanuit de omwonenden teniet te doen. Het stadsdeelbestuur had er juist alles aan gedaan om de buurt bij de plannen te betrekken. Yassmine el Ksaihi haakte daarom aan bij de wens van omwonenden om vrije ruimte te houden waar kinderen kunnen spelen. Dat betekent dat er geen extra zitplekken komen; ook om mogelijke overlast te voorkomen. Wat betreft de wens om juist inheemse bomen te planten liet ze weten dat ook de grondwaterhoogte een rol speelt bij de keuze van de boom. 

Nadat enkele punten uit het advies werden teruggetrokken, kreeg het steun van de gehele stadsdeelcommissie. 

Het agendapunt mededelingen zorgde uiteindelijk nog voor een kort Valentijnsmoment. Dennis Overweg (de Stem van Amsterdam) deelde aan alle aanwezigen een rood lichtje uit in de vorm van een hartje. Een liefdevol gebaar op 14 februari.