Vervoerregio wil ook in 2024 gratis kaartjes voor minima

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Aangeleverd)

Melanie van der Horst, voorzitter Vervoerregio Amsterdam: “De tariefactie was een succes. Zo’n 71% van de uitgedeelde tickets is gebruikt om te reizen. Door de actie dit jaar opnieuw te doen geven we inwoners weer de kans om het ov te nemen voor bijvoorbeeld een uitje, sollicitatiegesprek of familiebezoek.”  

Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam wil opnieuw gratis 1,5-uurs kaartjes geven aan minimagezinnen in de regio. Bij de vorige tariefactie zijn bijna 550.000 gratis kaartjes gebruikt, ook door reizigers die hiervoor niet met het openbaar vervoer reisden.  

Het budget om de tariefactie te herhalen is €3,5 miljoen. Het geld is bedoeld om in 2024 iets terug te doen voor de reiziger. Het ov is in 2024 niet duurder geworden maar voor sommige reizigers nog steeds erg duur. Op deze manier wordt er iets extra’s gedaan voor reizigers met weinig financiële middelen. De regioraad van de Vervoerregio had voor besteding van het geld een richting meegegeven: het liefst moet het besteed worden aan minima, kinderen en ouderen. Door tickets beschikbaar te stellen aan minimahuishoudens profiteren ook ouderen en kinderen die tot die huishoudens behoren van de actie.  

Via de Motie Bikker heeft het Rijk besloten het budget wat jaarlijks naar de Vervoerregio gaat structureel te verhogen. Het geld gaat voor een groot deel naar het niet duurder worden van ov-kaartjes in 2024.  

Het dagelijks bestuur heeft een voorlopig besluit genomen voor deze tariefactie om het beschikbare budget aan uit te geven. De regioraad geeft op dit besluit op 5 maart een advies.