Uitbreiding betaald parkeren: geef uw mening

Partnerbijdrage
Uitbreiding betaald parkeren: geef uw mening
Uitbreiding betaald parkeren: geef uw mening (Foto: Aangeleverd)

Het wordt steeds drukker in stadsdeel Noord. In verschillende buurten moeten bewoners vaak lang zoeken naar een parkeerplek. Daarom wil de gemeente betaald parkeren in 2025 uitbreiden naar heel stadsdeel Noord binnen de ring. U kunt uw mening geven over deze voorstellen.

Krapte in parkeerplaatsen

In veel buurten in Noord is parkeren nog gratis. Daardoor parkeren er vaak mensen die er niet wonen of werken. Zij nemen vanaf daar het openbaar vervoer naar de binnenstad of parkeren er gratis tijdens evenementen. Daarnaast worden in Noord veel nieuwe woningen gebouwd. Het zorgt allemaal voor krapte in parkeerplaatsen en maakt het vaak lastig om een parkeerplek te vinden.

Binnen de ring

De gemeente wil vanaf 2025 betaald parkeren invoeren in heel Noord binnen de ring. Daarnaast op de Durgendammerdijk tot aan de bebouwde kom van Durgerdam. En bij de sportvelden die ten noorden van de ring liggen. Met deze maatregel neemt de parkeeroverlast waarschijnlijk af, zodat bewoners en ondernemers sneller een parkeerplaats vinden. Op het kaartje ziet u op welke tijden de gemeente betaald parkeren wil invoeren en met welke tarieven.

Veel bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Reageren

U kunt tot en met 26 november 2023 reageren op het voorstel via www.amsterdam.nl/inspraak 

Alle reacties worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Die wordt samen met het definitieve voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat gebeurt waarschijnlijk voor de zomer van 2024. De gemeenteraad neemt er dan een besluit over.