Herenboeren Duinstreek vindt land aan de Groeneweg in Bergen

Algemeen
Maarten Schiphorst, Diederik van Groen, Bram Middel en Zaza Versteeg, zijnde het bestuur van Herenboeren Duinstreek.
Maarten Schiphorst, Diederik van Groen, Bram Middel en Zaza Versteeg, zijnde het bestuur van Herenboeren Duinstreek. ((Foto: Cor Dekker))

BERGEN NH - Herenboeren Duinstreek heeft een koopovereenkomst gesloten met landeigenaren aan de Groeneweg in Bergen. Het gaat om meerdere percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 19 hectare. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van dit gemengd agrarische bedrijf met een natuur-inclusieve grondslag. Ook wat het aantal leden betreft gaat het Herenboeren Duinstreek voor de wind. Al meer dan 180 huishoudens – er is plek voor iets meer dan 200 - tekenden de intentieverklaring om straks lid te worden van deze coöperatieve boerderij.

Herenboeren Duinstreek is een initiatief van een groep mensen uit Bergen en omgeving. Zij willen met een eigen boerderij grip krijgen op hun eten. Daarbij staat het respect voor de boer, dieren en natuur voorop. ,,Op onze boerderij willen we groente verbouwen, vee laten grazen en scharrelen, een fruittuin realiseren en een drasplas voor weidevogels aanleggen. De producten die onze boerderij voorbrengt, zijn bestemd voor onze 200 leden (circa 500 mondjes) die daar dan wekelijks gezond van kunnen eten’’, vertelt Zaza Versteeg. Zij nam vorig jaar het initiatief voor de Herenboerderij in Bergen.

Ontbindende voorwaarden

Voordat Herenboeren Duinstreek daadwerkelijk aan de slag kan, moet er nog wel wat water door de ringvaart van de Bergermeer stromen. “Dat klopt,” zegt Zaza. “Dit contract is een geweldige stap, maar we zijn er nog niet. Daarom is er in de overeenkomst een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Belangrijk om te noemen is dat we gaan ondernemen op agrarische grond. Ofwel: het is een boerderij en het blijft een boerderij, alleen op een duurzame en natuur-inclusieve leest geschoeid. Maar voor een aantal onderdelen van de Herenboerderij hebben we de medewerking nodig van de gemeente en provincie. Die gesprekken lopen nu. Ook gaan we met de buurt in gesprek om onze plannen toe te lichten. Want we willen als goede buur landen op deze mooie locatie. Als het ons uiteindelijk allemaal wordt gegund en we hebben ook de financiering op orde, dan zouden we deze zomer al kunnen starten met de eerste voorbereidingen, zoals het bewerken en verbeteren van de akkergrond.”

Op de fiets

Het toekomstige land van Herenboeren Duinstreek ligt in een bijzonder gebied met hoge natuurwaarden. “Ik denk dat onze boerderij daar juist heel goed in past en zelfs een bijdrage kan leveren aan het versterken van die natuurwaarden”, vervolgt Zaza. “Met onze boerderij verhogen we namelijk de biodiversiteit, we creëren een prachtige plek voor weidevogels en insecten en we brengen de ecologische balans terug in het gebied. Bovendien stimuleren we onze leden om op de fiets naar de boerderij te komen als zij hun wekelijkse producten ophalen. In alles wat we doen, denken we na over de impact die dat mogelijk heeft op onze omgeving. Wij zijn nieuwkomers die op een goede manier willen landen en boeren. Dat betekent dat we respect hebben voor iedereen die in de omgeving woont en onderneemt.”

Herenboeren Nederland

Herenboeren is een landelijk initiatief en er zijn inmiddels 10 Herenboerderijen operationeel in Nederland (o.a. in regio’s Rotterdam, Tilburg, Assen, Apeldoorn en Boxtel). Zo’n 20 nieuwe initiatieven staan in de startblokken. De beweging is dus flink groeiende. Herenboeren Duinstreek zou de eerste Herenboerderij kunnen worden in Noord-Holland.

Mensen die meer willen weten over Herenboeren, kunnen kijken op www.duinstreek.herenboeren.nl.