Molen Kijkduin Schoorl: windvang hield raadsleden bezig

Algemeen
Raadsdiscussie over molen Kijkduin
Raadsdiscussie over molen Kijkduin Foto: Ed Bausch

SCHOORL - Er waren de berichten over Rijksmonument de Lange Jaap in Den Helder, de vuurtoren die dreigt om te vallen. Daar is gebrekkig onderhoud de oorzaak van. Onlangs kwamen er ook zorgen naar buiten over de Molen van Piet in Alkmaar, die beschadigd zou kunnen raken door een gebrek aan wind. Dat lijkt gek, maar het heeft ermee te maken dat de wieken te weinig wind vangen als het wél waait. Dan ontstaat er een verkeerde druk op het molengebouw. De te hoge bomen om de molen heen houden de wind uit de zeilen. En dat is in dit geval niet goed. Aan het einde van een lange gemeenteraad afgelopen dinsdagvond, die weer digitaal plaatsvond, kwam korenmolen ‘Kijkduin’ in Schoorl aan de orde. Ook dáár zou verminderde ‘windvang’ problemen kunnen gaan veroorzaken. Burgemeester Voskuil leidde de raadsleden vaardig en met humor in een open discussie naar een besluit.

DOOR: ED BAUSCH

De ‘Kijkduin’ werd gaandeweg de beraadslaging hún molen. De raadsleden, van welke partij of uit welke kern dan ook, beraadslaagden via het scherm in hun werkkamers thuis over de vraag of er iets is te doen tegen ‘verminderde windvang’. Dan kun je simpel zeggen: bomen eromheen terugsnoeien of kappen. Maar ja, ….was er niet eerder op de avond enthousiast een gemeentelijk ‘Groenplan’ aangenomen, dat beschrijft dat kappen echt niet gauw de voorkeur heeft, zeker als er geen herplant mogelijk is. Dus ja, dan komen opeens cultuurwaarde en natuurwaarde onbedoeld tegenover elkaar te staan…groen versus erfgoed. Maar de molen in Schoorl is wel lévend erfgoed, want iedere zaterdag maalt de Kijkduin, een attractie op zich. Maar een molen móet ook draaien, wil ‘ie de tand destijds kunnen doorstaan. De molenwinkel met alle producten is bovendien een trekpleister voor inwoners en toeristen.

Heeft een molen rechten?

Ja, er moet sprake zijn van een ‘ongehinderde molenbiotoop’. En die vergt maar liefst 200 meter, zodat de wind vrij spel heeft op de wieken met de zeilen. Maar een ‘snoeigebod’ voor de omgeving van een molen staat nergens op papier. En de bomen staan veelal op percelen van anderen. Zijn de rechten van een molen vastgelegd in een bestemmingsplan? Nee. Er ontspon zich derhalve een boeiende en leerzame discussie, waarin van vooringenomenheid geen sprake was. Inzichten konden gaandeweg de discussie en de kennisopbouw veranderen. Liefst drie wethouders werden gevraagd hun gedachten te ventileren, over de verschillende aspecten. Een aanvankelijke mede-indiener van een motie om snel actie te plegen bleek bij de stemming tegen de motie te zijn. Helemaal niet erg. Het College vond zelf ook al dat het op haar weg lag om er iets aan te gaan doen. Een kleine meerderheid scherpte dat met de motie toch nog aan. Of dat nog op tijd is voor voldoende windvang bij een eventuele januaristorm? Vast wel voor een storm verder in het jaar.

Aan de slag op een donkere avond

Opvallend was hoe de raadsleden, allemaal via hun scherm, hun bijdrage leverden, netjes om de beurt. Misschien minder fel (tegen elkaar) dan in de raadszaal? Dit was wel mooi om te zien. Op een donkere decemberavond waren er 19 raadsleden, een griffier, een burgemeester en ambtenaren op de achtergrond een lange aan de slag om het nodige te bespreken voor de gemeenschap en om met stemming over liefst 17 moties te oordelen. Molen ‘Kijkduin’ werd in de huidige staat gebouwd in 1772. Sinds 2017 is het een Rijksmonument, met de gemeente als eigenaar. Het ambacht van molenaar is Immaterieel Erfgoed. De raad wilde dinsdagavond goed zorgen voor de molen. Over vijftig jaar zal er wellicht weer een gemeenteraad zich over de molen buigen. Mooi toch? Vergaderingen van de gemeenteraad zijn te volgen op www.raad-bergen-nh.nl.