In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers in de horeca.
In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers in de horeca. (Foto: Pexels)

Nieuwe onzekerheid op de arbeidsmarkt Noord-Holland Noord

Algemeen

NOORD-HOLLAND - UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. Vooral in de uitzendbranche en de horeca ontstaat werkgelegenheid. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 - 2023.

“De vraag naar personeel is groter dan ooit tevoren, toch betekent dit niet alleen positieve vooruitzichten”, zegt Erik Stam, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “De grote vraag naar personeel zorgt ervoor dat veel werkgevers moeite hebben om hun vacatures in te vullen. Dat kan op de langere termijn een negatieve invloed hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook zorgen tekorten aan materialen, de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen voor een grotere onzekerheid dan anders. De huidige arbeidsmarktprognose is positief maar door economische ontwikkelingen als inflatie, minder koopgracht en een dalend consumentenvertrouwen is elke prognose nu met onzekerheid omgeven.”

Vooruitzichten korte termijn goed

Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer boven het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers naar verwachting door met 4.600 (1,7%) en komt uit op 271.600. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de prognoses neemt tussen 2021 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, horeca, zorg en welzijn en specialistische zakelijke diensten. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal ook het aantal banen in de zorg en welzijn de komende tijd toenemen.

Krimp in ICT, industrie en detailhandel

Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als industrie, detailhandel, ICT en financiële en overige diensten neemt het aantal banen van werknemers af in de jaren 2022 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoftekorten. Door deze factoren zal de werkgelegenheid in de industrie ook afnemen de komende periode.

Sterkste groei werkgelegenheid buiten Randstad

In heel Nederland groeit in 2022 en 2023 naar verwachting het aantal banen – van werknemers en zelfstandigen samen - met 2,7% en komt uit op 11,2 miljoen, waarvan 8,8 miljoen werknemersbanen en 2,4 miljoen zelfstandigen. De banengroei van werknemers doet zich naar verwachting voor in alle regio’s in Nederland. Opvallend is dat de grootste groei buiten de Randstad zit. De drie regio’s met de grootste groei van het aantal werknemersbanen zijn Flevoland (3,7%), Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%). De minste groei zit in Midden-Limburg (1,1%), Zuid Kennemerland en IJmond (0,9%) en Zuid-Limburg (0,7%). In Noord-Holland Noord is de verwachte groei met 1,7% wat lager dan landelijk gemiddeld. De kleinere groei wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in de coronaperiode de werkgelegenheid ook minder sterk daalde.

Onzekerheid in prognoses

Prognoses over de arbeidsmarkt zijn altijd onderhevig aan economische ontwikkelingen en onzekerheden. De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 - 2023 laat nog wel een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne werpt een schaduw over de prognose waardoor deze extra onzeker is.

Geen einde aan de krapte

UWV verwacht dat landelijk het aantal vacatures in 2022 nog toeneemt. In 2023 zorgt de afname van de economische groei naar verwachting voor minder vacatures. De krapte wordt hierdoor iets minder, maar blijft onverminderd aanwezig in de meeste beroepsgroepen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.

Afbeelding
15.500 wandelaars genieten van lichtspektakel Fjoertoer Egmond Algemeen 29 nov, 11:37
Afbeelding
Virgil van Dijk, de rots in de branding van Oranje Oranje 29 nov, 11:00
Afbeelding
Twee fietsers in botsing in Bergen 112-nieuws 29 nov, 10:50
Afbeelding
Alzheimer Café bij PostaanZee Algemeen 28 nov, 15:34
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
Bergen Dichter Bij Rubriek 27 nov, 11:48
Afbeelding
Kerstprojectkoor zoekt zangers Algemeen 26 nov, 10:46
Afbeelding
Reuzenzwam trotseert vorst Algemeen 25 nov, 11:01
Afbeelding
Laatste muziekweekend in Overslot Algemeen 24 nov, 16:50
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
Twee egelhuisjes naar Hotel Blooming Bergen Algemeen 24 nov, 12:41
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Bergen

Op Rodi Bergen volg je het laatste nieuws uit Bergen. Rodi Bergen informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Bergen

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Bergen in je mailbox.