Uit het college

Crisisnoodopvang verhuist naar Enkhuizen

Algemeen
Lees hier alle updates
Lees hier alle updates (Foto: Pexels.com)

BERGEN - De drie nieuwe wethouders beginnen zich hun dossiers en portefeuilles steeds meer eigen te maken, zo bleek tijdens de tweewekelijks ontmoeting met de regionale media, afgelopen dinsdag. Duidelijk is dat heel veel nieuw is en dat ook sommige zaken echt weer helemaal opgepakt moeten worden na een lange periode van formeren. De gemeente Bergen was, met Vlieland, de laatste gemeente in Nederland waar een College tot stand kwam na de verkiezingen van maart.

Rijksmonument rijker

Het gebeurt niet zo gauw dat je er als gemeente een Rijksmonument bij krijgt. Wethouder Ernest Briët kon melden dat het woonhuis aan de Bobbeleweg 11 met bereidwillige medewerking van de nieuwe eigenaar een Rijksmonument is geworden. “Het leek eerst nog te worden gesloopt, maar in een ontwikkeling rond de verkoop is dat anders uitgepakt. Huis en interieur zijn van grote betekenis. Voor iedere verandering is voortaan toestemming nodig. De geplande extra bebouwing op de kavel is wel toegestaan, maar dan iets verder van het woonhuis af.”

Crisisnoodopvang verhuist naar Enkhuizen

Wethouder Yvonne Roos-Bakker kijkt dankbaar terug op een periode waarin de gemeente heel veel inwoners behulpzaam heeft gezien. Een wanklank was er nauwelijks, al helemaal niet buiten het terrein aan de Oudtburghweg. Mocht de gemeente in de nabije toekomst weer de vraag krijgen om ruimte ter beschikking te stellen dan zal het niet daar zijn. Het kon daar, maar nu moeten we er proberen te starten met het bouwrijp maken van de voormalige sportvelden voor de zo gewenste woningbouw. En we zijn natuurlijk ook altijd bezig met onze taak om voor statushouders woningen te vinden.“

Wijzigingen in het parkeerbeleid

Op basis van leerzame gesprekken stelt het College een aantal wijzigingen, per januari, voor. “Het betreft vooral de mogelijkheid om wat soepeler om te kunnen gaan met de parkeertijd voor bezoekers”, zo verklaart wethouder Briët de bijstelling. Elders in deze krant staat hier meer concreets over vermeld.

Steeds meer maatwerk met afvalstoffen

Binnen niet al te lange tijd komt er een krant over de veranderingen in het afvalstoffenbeleid. Doel is steeds meer om in 2025 per huishouden per jaar niet meer dan 30 kilo restafval op te hoeven halen. Dat vergt meer maatwerk met aparte plekken in de diverse kernen om bijvoorbeeld luiers en klein chemisch afval makkelijk zelf gescheiden af te storten. “We doen onderzoek naar goede plekken voor die ondergrondse containers”, zegt wethouder Briët.

Tweede fietspad Eeuwige Laan

Op een vraag naar het tweede fietspad over de Eeuwige Laan in Bergen zegt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman dat er nog een procedure loopt die moet worden afgewacht. Dus binnenkort meer daarover.