Raadsleden halen bespreking ‘Dorpsplein Bergen’ van de agenda

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Hans Brouwers)

BERGEN-Van 6 naar 39 documenten in slechts enkele dagen voor de Raadsvergadering, de te straffe opeenvolging binnen drie weken van een Raads Informatie Avond (RIA), een commissievergadering en dan donderdagavond de Raadsvergadering: het duizelde de raadsleden gisteravond, donderdagavond 26 januari. Bij de stukken zat een haastige memo van het College, die zat pas woensdag in de mailbox van de raadsleden. Bovendien dreigde een uitslag van 9 tegen 9 en dat past niet bij de nieuwe manier van werken van de Raad. Die wil, in samenspraak met een wethouder, komen tot scores die meer afgetekend zijn, die meer recht doen aan democratie. De Raad wil meer besluiten nemen met echt voldoende draagvlak. En dat is 11 tegen 10 niet. Donderdag ontbraken drie raadsleden en dat voelde ook niet goed, om zonder hen besluiten over zo’n groot onderwerp. Bij staken van de stemmen op 9-9 zou al snel, een week later, een nieuwe raadsvergadering nodig zijn. Niemand zag hoe het dan volgende week anders zou komen dan wéér een patstelling, of iets met de hakken over de sloot of toch koppie onder (van welke kant je dat dan ook bekijkt). Een moeras dat niemand aantrekkelijk lijkt. Het gaat bovendien over het aanzien van het dorp, voor decennia.

door Ed Bausch

Het was D’66-er Klaas van der Kaay die meteen al bij het vaststellen van de agenda om uitstel van dit punt vroeg. Hij kreeg er meteen alle 18 handen voor omhoog. Wethouder Yvonne Roos-Bakker: “Ik heb hier geen enkel probleem mee.” Minimaal twee maanden uitstel dus van bespreking van het voorstel ‘Dorpsplein Bergen’. Na afloop van de vergadering werd er al druk gesproken over hoe en wat verder. Het lijkt hoe dan ook een zomer te worden met een echt plein. “En wie weet hoe dat wordt ervaren, wie weet wat dat kan betekenen”, dat geluid was gewoon rondom te beluisteren. Vooralsnog is het een rommeltje met dit proces voor vernieuwing in het centrum. De VVD rekende dat het College aan, ook al is er al een lange historie van gedoe. Maar uitstel is nu een feit.

Schoorl wel

Een ander feit donderdagavond was het unaniem instemmen door de raadsleden met de stedebouwkundige visie voor centrum Schoorl. Tot stand gekomen na uitgebreide participatierondes door zowel het vorige als het huidige College. Ja, er was discussie over toe te stane hoogte van nieuw te bouwen panden. Mag het driehoog of moet het twee hoog blijven? Er kwam toch discussie over de voorgestelde parkeergarage aan de Sportlaan. Is de plek goed, wordt het niet te massaal (‘ook al behang je hem met klimop’, zei raadslid Rob Bloemkolk van Groen Links), wordt de exploitatielast niet te hoog en vooral: gaat de garage helpen om de verkeersdruk bij de landelijke topattractie het Klimduin te verlichten? Verschillende sprekers dat de visie nog teveel uitgaat van auto’s. “Maar graag veel meer aandacht voor de fietsers en voetgangers.” Dan, ook toch, kwamen er vragen over de locatie van de supermarkt, nu vlakbij het Klimduin. “Zou de wethouder niet toch nog met de Jumbo willen gaan praten over verplaatsing?” Wethouder Ernest Briët wil dat wel gaan doen, zoals hij ook open staat om met de Raad te praten over de andere vragen, over meer concrete invullingen. De ingediende moties konden worden ingetrokken na die toezeggingen. “En we kunnen nu gaan werken aan de beeldkwaliteit.” Zo kan het dus ook.

Gloedvol betoog over welzijn

Daarna was er een uitgebreide discussie over het beleidskader voor het sociale domein voor de komende vier jaar. Alexandra Otto van D’66 viel het op dat de publieke tribune opeens veel lege plekken vertoonde. “We hebben het zo vaak over asfalt, stenen. Maar dit gaat over ons welzijn, iedere dag.” Mevrouw Grooteman van het CDA: “Ja, en het Sociaal Domein is maar liefst een derde van onze begroting.” Groen Links wilde meer tussentijdse evaluatie met de uitvoerders. Wethouder Marco Wiesenhahn Vrijman vond dat wat zwaar, maar begreep wel hoe nodig het is om de vinger aan de pols te houden met de stijgende zorgen over het welzijn van de jeugd en de vergrijzing. In een gloedvol betoog sprak hij in de prachtige raadzaal over een warme samenleving waarin zelfredzaamheid en professionele hulp hand in hand hun werk kunnen doen voor inwoners die het niet makkelijk hebben.

Europees fietspad

Tot slot donderdagavond leek er een aankondiging in de lucht te hangen over bomenkap in de duinen en een daardoor onderstuivend fietspad, ‘een belangrijk Europees fietspad’. Het jaar is nog maar net begonnen. ‘Samen’, dat zou een toverwoordje kunnen zijn om problemen en kwesties te behandelen. Met ‘Dorpsplein Bergen’ zijn we nog mijlenver van af van ‘samen’. Zou dat in twee maanden te repareren zijn?

Afbeelding
Afbeelding