Met de burgemeester naar het stembureau

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Habrofotografie)

BERGEN - Is het ‘je plicht doen’ of is het ‘je recht nemen’? Stemplicht is in ons land al lange tijd geleden afgeschaft, in het zuidelijk buurland geldt die nog wel. Hoe dan ook waren de ‘impopulaire’ verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen woensdag voor velen, in grotere getale dan vier jaar geleden, de reden om een voorkeur uit te spreken met een rood potloodje op harmonicaformulieren, alom in de gemeente. Het was weer als vanouds zonder mondkapjes, kuchschermen, verplichte looproutes en wat niet al aan benauwend gehannes.

door Ed Bausch

Als vanouds zonder mondkapjes, kuchschermen en wat niet al aan benauwend gehannes

Het was woensdag als vanouds het feest van de democratie, hoewel de beleving van de uitslag verschillende lagen van feestgevoel kan hebben opgeleverd. 

‘Voor de democratie’

En, later zal hij het uitspreken: de dank van de burgemeester, voor de vrijwilligers in de stemlokalen. Die hadden, vaak tot ver na 02.00 uur, soms nog later, de handen vol aan het openvouwen van de formulieren, het tellen, onder vier ogen, de voorkeursstemmen tellen, de protocollen afwerken, alles weer laten ophalen door de gemeentewerkers. Voor velen van hen was de dag al om 06.30 begonnen met alles klaarzetten. Alles voor de democratie, misschien wel ons grootste goed.

Achttien jaar

Gisteren werden net als iedere dag jongeren achttien jaar. Burgemeester Lars Voskuil vond dat een mooie gedachte en haalde met zijn echtgenote twee jarigen thuis op om de heuglijke dag in een stembureau te bezegelen. Die vonden dat een ervaring om nooit te vergeten. De Bergense Sierra Keil bracht op die manier in Egmond aan Zee haar stem uit, In Bergen was het de Egmondse Kobe van der Laarse, die door het stembureau en verbaasde stemmers werd toegezongen. De burgemeester trakteerde en ging op de foto met het reusachtige stempotlood. 

‘Een ervaring om nooit te vergeten’

Dat kan weer even in de kast. In de media had hij gepleit voor het gaan stemmen, en nog wel voor twee verkiezingen. Het aantal ingevulde stembiljetten was bijna overal even groot voor Staten en Waterschappen. Dat was het feest van de democratie. Wie weet de achttienjarigen van nu voor het land in petto hebben.

Afbeelding
Reporter Ed Bausch werkte als vrijwilliger bij het stembureau
De Egmondse Kobe van der Laarse met de burgemeester
Afbeelding