Ingezonden

Poëzie van de week: ‘Het kappen van bijna 13.000 bomen’

Cultuur
Hans Mannes is de pen ingeklommen
Hans Mannes is de pen ingeklommen (Foto: Bilal - stock.adobe.com)

BERGEN AAN ZEE - Er is veel commotie rond het voornemen van PWN om bijna 13000 dennenbomen nabij Bergen aan Zee te kappen. Hans Mannes uit Alkmaar is daarom de welbekende pen ingeklommen om zijn onvrede te uiten.

Hans: ‘’Veel burgers wantrouwen de reden die wordt aangegeven door PWN. Ik heb me verdiept in voor- en tegens en dit heeft het onderstaande stukje poëzie opgeleverd.’’

12973 dennenbomen

Een kettingzaag brult de dodenmars

zoekend naar het waarom

méér bomen het adagium

PWN slaat de trom

twaalfduizendnegenhonderddrieënzeventig bomen

hebben geen idee

waarom ze moeten sneuvelen

nabij Bergen aan Zee

zuur en zout verdringen daar

het bodemleven in de tang

zoekend naar de oorzaak

en het werkelijk belang

dennen wijzend naar de lucht

uitstoot is de ware reden

havik, wespendief, orchidee

het leven doet een bede

shovel, grijper, kettingzaag

in verwarring aan de rand

biodiversiteit in- en onder 12973 bomen

en ook fietspaden verdwijnen

onder arm stuivend zand

wie wat waarom verstoort

de rechter in al zijn wijsheid heeft het laatste woord


Hans Mannes

Alkmaar