Nieuwe Kroniek over de melkfabriek, drakentanden en een waterprobleem

Cultuur
Melkfabriek Wilhelmina Archief familie Miltenburg
Melkfabriek Wilhelmina Archief familie Miltenburg (Foto: Historische Vereniging Bergen)

BERGEN - Het is iedere keer toch een hele gebeurtenis: het verschijnen van weer een Kroniek, het tijdschrift van de Historische vereniging Bergen. Eind november vond de presentatie plaats in café Studlers in het bijzijn van de schrijvers. Auteurs Nieko Erkamp en Leo Rotthier ontvingen het eerste exemplaar. Als oud-bewoners van Tuin- en Oostdorp schreven ze een fraai artikel over de buurtvereniging T&O. Opgericht door de buurtbewoners, na een samenbindend bevrijdingsfeest vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een actieve buurtvereniging, die allerlei activiteiten organiseerde: een jaarlijks sinterklaasfeest, uitjes, toneeluitvoeringen… en die zelf een speeltuin en het aloude, inmiddels vernieuwde buurthuis bouwde. “Waar sociaal gevoel en gemeenschapszin toe kunnen leiden.”

door Ed Bausch

HVB bracht nieuwe Kroniek uit

Ook zullen veel Bergenaren zich nog het Oranje Hotel herinneren, dat stond op de plaats van het huidige horecacomplex Centre Ville. Bert van der Miesen heeft samen met een dochter en een kleinzoon van de laatste eigenaar van het Oranje Hotel het leven in dit hotel beeldend beschreven. En wie weet er nog dat er aan de Bergerweg een zuivelfabriek stond? De eigenaar-directeur was Jacob Miltenburg, een sociaal en politiek gedreven man, die ook raadslid en wethouder was. Joop Bekius vertelt het verhaal op basis van een gesprek met twee van Miltenburg’s kinderen.

Landerijen te droog…

Van lang vóór onze herinnering is een waterprobleem in 1644: een adellijke dame gaf opdracht om water uit een beek te pompen omdat haar landerijen te droog waren. Deze herfst lijkt dat onvoorstelbaar. … De plegers van deze illegale actie stonden terecht voor de Hoge Vierschaar. Of de opdrachtgeefster ook is vervolgd, vertelt het verhaal niet. De ‘misdaadverslaggevers’ zijn broer en zus Eric en Annelies van de Wal, die zelf ook zijn geïnterviewd.

Twee molens

De molens die de Bergense polders droog malen, worden beschreven door Bert Veer en Yvon Bos Eijssen. Twaalf molens voor evenzovele polders waren er in de 17de eeuw op het Bergens grondgebied. Nu pronken er nog twee in de Bergermeer, de Damlandermolen en de Philisteinse molen. Deze molens behoren tot het erfgoed van Bergen en zijn als monument beschermd. Hans Epskamp en Wouter Hubers waarschuwen dat we moeten oppassen dat ander Bergens erfgoed niet verloren gaat. Zij geven mooie voorbeelden van panden die de Bergense identiteit weerspiegelen, net als het nodige straatmeubilair. Ze geven een aantal, toch wel schrijnende, voorbeelden van panden die werden vervangen door nieuwbouw.

Te koop bij boekhandels

* Museum Het Sterkenhuis bewaart de kleinere Bergense erfgoed-objecten. Onlangs kreeg het museum een weegschaal uit de drogisterij van mevrouw Van der Eem aan de Dorpsstraat.

* Idzard van Manen beschrijft voor de jongere lezers de ‘archeologie van de Tweede Wereldoorlog’: wat kunnen we nog van die oorlog zien? Nou, bunkers, drakentanden en een boerenschuur als hangar, om de vijand de misleiden.

* Een mooie en rijk geïllustreerde Kroniek, thuisbezorgd bij de leden van de Historische Vereniging Bergen. Voor anderen is de rijk geïllustreerde Kroniek te koop bij de boekhandels in Bergen. (Artikel met dank aan de Historische Vereniging).

Oranje Hotel Regionaal Archief Alkmaar
Sinterklaascadeautjes opgesteld in buurthuis T&O