Oproep aan de gemeenteraad van de gemeente Bergen

Cultuur
Kunst en muziek in Hoeve Overslot.
Kunst en muziek in Hoeve Overslot. (Foto: archief RM)

EGMOND AAN DEN HOEF - De stichting Slotkwartier, een bundeling van zeven actieve stichtingen in het Slotkwartier met jaarlijks tienduizenden bezoekers, heeft haar zorgen geuit in een brief aan de gemeenteraadsleden van Bergen. De bezorgdheid betreft de geplande bestemmingsplanwijzigingen voor panden Slotweg 42 (gebruikt door museumhoeve Overslot) en Slotweg 44 (A, B en C). Het voornemen van het gemeentebestuur is om de huidige bestemmingen te veranderen naar Horeca, waardoor Brouwerij Egmond hier een Bierproeflokaal mag vestigen, eventueel aangevuld met een Barista Café, Pizzabakkerij en een IJssalon.

Bezorgdheid over voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen Slotkwartier

Eerder heeft de vorige gemeenteraad deze plannen ‘On Hold’ gezet, met uitzondering van noodzakelijke restauratie en verduurzaming, waarvoor subsidies zijn verkregen. De architect en de Brouwerij zijn momenteel druk bezig om de stal en woonhuis van Slotweg 42 te herinrichten en er zijn al ramen geplaatst in het dak van de stal, en dat heeft niets met restaureren of verduurzamen te maken, en is derhalve strijdig met het door de vorige raad aangenomen raadsbesluit. De huidige huurder/gebruikers van het pand hebben altijd de wens uitgesproken dat het woonhuis en stal na restauratie en verduurzaming in de oorspronkelijke staat blijven.

Niet alleen Stichting Slotkwartier maar inmiddels ook meerdere inwoners zijn zeer verbaasd dat een op cultuurhistorie gebaseerde restauratiesubsidie ogenschijnlijk wordt gebruikt om de panden 42 en 44 horecageschikt te maken en daarbij hebben meer dan 1200 bezoekers van Museumhoeve Overslot met een persoonlijk schrijven hun verontwaardiging geuit over het verdwijnen van de museale Wunderkammer uit het Slotkwartier ten bate van een bierproeflokaal..

Stichting Slotkwartier maakt zich zorgen over deze voorgenomen plannen, die -als ze ten uitvoer worden gebracht- kan leiden tot een verlies/verlies situatie met uiteindelijk leegstand tot gevolg, waarna de panden als rijpe- met provinciale en rijkssubsidies gerestaureerde en verduurzaamde appeltjes - in het mandje van een grote horeca ondernemer zullen vallen.

Daarom roepen zij in een brief de gemeenteraadsleden op om nog eens goed na te denken over de gevolgen van deze voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen waarover zij binnenkort mogen beslissen. Ze benadrukken dat het nu om een niet meer terug te draaien keuze voor enerzijds cultuur, educatie en historisch erfgoed of anderzijds commerciële Horeca gaat. En dat die keuze het beeld van het Slotkwartier tot in lengte van jaren zal gaan bepalen.

Yellow room in woonhuis Hoeve Overslot