Rubriek: Uit de Commissie

Nieuws
Uit de commissie
Uit de commissie (Foto: Adobe Stock)

Toch Aldi aan Bergerweg?

BERGEN - In een raadscommissie gebeurt veel van wat vroeger in de gemeenteraad gebeurd. Die is daardoor op momenten minder spannend. Maar het lijkt zorgvuldigheid in besluitvorming wel ten goede te komen. Vorige week donderdag waren er twee commissies tegelijkertijd aan het werk. We volgden er eentje. Onder meer de volgende zaken kwamen langs.

door Ed Bausch

Er was nederig reparatiewerk bij de provincie voor nodig, maar nu lijken gemeente en provincie toch op weg te gaan om de Aldi uit het centrum van Bergen te halen door huisvesting te bieden, naast nieuwe woningen, op het terrein van horecagroothandel Scholtens. De commissie toonde zich heel blij met dit voorstel van het College. Dus dit komt als hamerstuk terug op de raadsagenda van 28 september.

Zuurvenspolder

Het leek appeltje-eitje: het voorstel van het College om snel van de Zuurvenspolder een Natuur Netwerk Noord Holland-gebied te maken. De heer Hurkmans nam een soort burgerinitiatief, richtte de stichting Zuurvenspolder op en maakte naar eigen zeggen een ronde langs iedere betrokkene in het gebied. De polder wordt begrensd door Oosterdijk, Baakmeerdijk, Oude Natteweg, Westerweg en Zakedijkje. Er is een waterberging gerealiseerd, er is opslag door de gemeente, het is gras en veenland, er zijn boerderijen waarvan de meeste niet meer functioneel. “Een kans voor de natuur”, zei Hurkmans. Het bleef eerst wat stil in de commissie. Dat veranderde nadat mevrouw Kenter van de Bergense Melksalon ook had ingesproken. “De gemeente heeft ons nooit iets gevraagd. Wij gebruiken ook grond in de polder, omdat er voor een koe tegenwoordig meer grond nodig is dan voorheen. We zijn best huiverig voor ons bedrijf, we hebben goede opvolgers en ook een goed plan, maar dit geeft zorgen.” Stukje bij beetje rees de twijfel bij de commissieleden. “Weten we wel genoeg? Waarom moet het zo snel?” Wethouder Roos kon de zorgen niet wegnemen. Uitstel van een jaar, ook om de participatie breder te doen, lijkt de route te worden. “Eerst een echt masterplan.”

Plein Bergen

Het verslag van de commissie die, in opdracht van de gemeenteraad, een second opinion wilde verwerven over de juridische grondslagen voor bebouwing van het Plein in Bergen, aan de noordwestkant waar de Bakemaflat stond, bracht verslag uit. De commissie had een gerenommeerd advocatenkantoor in de arm genomen, dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van wetmatigheid. De commissie toonde zich zeer content met de snelle en gedegen rapportage. Daarin staat onder meer dat het voor de gemeenteraad niet raadzaam is om nu een Verklaring Van Geen Bezwaar af te geven. De raad moet nu eerst de commissie decharge verlenen voor haar werk en komt dan weer aan zet. Dat gebeurt dan om te beginnen tijdens de raad van 28 september.