Juridische strijd tussen PWN en Duinstichting over bomenkap

Nieuws
Bomenkap Bergen aan Zee: slim of niet?
Bomenkap Bergen aan Zee: slim of niet? (Foto: Stockfoto)

In een juridisch geschil stonden Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN) en de provincie Noord-Holland tegenover de Duinstichting voor de rechtbank in Haarlem. Het debat draait om het omstreden besluit van PWN en de provincie om 13.000 dennen in de duinen van Bergen aan Zee te kappen, waar de Duinstichting fel tegen gekant is. 9 oktober doet de rechtbank uitspraak.

Volgens PWN en de provincie is de bomenkap noodzakelijk om de duinen achter de bomen te herstellen, waardoor de schadelijke effecten van stikstof verminderd kunnen worden. Ze beweren dat de bomen momenteel de wind tegenhouden, wat resulteert in te weinig zout en kalkrijk zand in dit Natura 2000-gebied. Dit leidt tot verzuring, wat op zijn beurt duinspecifieke planten en dieren bedreigt. Joke Volkers, voorzitter van de Duinstichting, verwerpt deze argumenten en benadrukt dat deskundigen dit standpunt ondersteunen. De Duinstichting heeft bij de rechtbank een verzoekschrift ingediend om de kap te voorkomen en beschouwt de geplande bomenkap als een bedreiging voor de natuur. Volgens hen rust de zorgplicht voor natuurbehoud bij de provincie. “Als de bossen worden gekapt, verdwijnt alle flora en fauna, inclusief beschermde soorten, uit dit waardevolle gebied voor bewoners en bezoekers. Dat is in strijd met de wetgeving,” zegt ze. PWN benadrukt dat de geplande kap, die volgende maand van start gaat, dringend is om verdere achteruitgang van de natuur in dit duingebied te voorkomen. De ph-waarde van de bodem is op sommige plaatsen onder de 4,5 gezakt. Bomenkap is volgens PWN noodzakelijk om onherstelbare schade te voorkomen.