Minister op bezoek bij de BSG

Nieuws
De minister in paarse pak, wethouder Wiesehahn met stropdas en links van hem rector Reinoud Buijs
De minister in paarse pak, wethouder Wiesehahn met stropdas en links van hem rector Reinoud Buijs (Foto: Ed Bausch)

BERGEN - “Zeg maar Mariëlle”, zei ze in de kring, toen iedereen zich voorstelde in een klaslokaal van het tijdelijke onderkomen van de Berger Scholengemeenschap, de BSG aan de Oudtburghweg. Later die ochtend zou demissionair minister van Onderwijs Mariëlle Paul nog een bezoek brengen aan de Roland Holst Basisschool in Bergen. 

door Ed Bausch

Minister Mariëlle Paul onder de in druk van Bergense aanpak

“Ja, ik heb haar uitgenodigd”, zei wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman. “Want er speelt best wat in onze gemeente op het vlak van onderwijs. We hebben hier een prachtige klas voor inclusiviteit. Dat is een voor Nederlandse begrippen bijna unieke klas op de basisschool waar kinderen met een handicap toch deelgenoot kunnen zijn van gewoon onderwijs. We hebben daarin een heel goede samenwerking met de gemeente Alkmaar. En de BSG is op een heel goede manier bezig met het vormgeven van onderwijs na corona, dat toch diepe sporen heeft achtergelaten. En tot slot: de huisvestingskosten en de verduurzaming van scholen. Dat ius een groot item in onze gemeente en dat kunnen we niet alleen. We zijn daarin natuurlijk niet uniek in Nederland. Maar bij elkaar was het genoeg reden om de minister te vragen te komen.” En die kwam en toonde zich erg geïnteresseerd in het wel en wee van leerlingen. De minister: “Mijn ministerie wil vooral dienend zijn aan het onderwijs. Ik waardeer hier de openhartigheid. Makkelijke oplossingen zijn er overigens niet zomaar. Het is voor ons belangrijk dat scholen bijdragen aan de weerbaarheid van leerlingen, dat scholen een veilige omgeving zijn voor hen.” Tijdens het bezoek aan de BSG was het eerst leerling Bruno die de minister vanachter een vleugel met pianomuziek verwelkomde. Later in het lokaal waren het de leerlingen Isis en Freek die indruk maakten met hun verhalen over de coronatijd. “Opnieuw leren om te leren”, dat is eigenlijk wat ze op een ontroerende manier verwoordden namens hun medescholieren. Rector Reinoud Buijs vertelde uitgebreid hoe de school die verandering heeft gezien en daarmee omgaat.

Dramalessen

“Er waren in de coronaperiode niet of nauwelijks toetsen”, vertelden Isis en Freek. Misschien is dat, naast social media, mede een reden waarom veel scholieren nu prestatiedruk ervaren. Later werd dat uitgebeeld in een aantal korte sketches in het drama-lokaal. De rector: “Sowieso hebben we veel aandacht gegeven aan drama-lessen na corona. We hebben die in de eerste klas zelfs verplicht gesteld, zo belangrijk is het om ervaringen met elkaar te delen.” De minister hoorde het met veel interesse aan. “Want uitval is een grote zorg, een risico op verdere uitval. De stap van de school om het jongerenwerk in de school te halen is een heel goede.” En zo kon jongerenwerker Sem Zwart vertellen hoe hij als medewerker van de stichting Welzijn geen grenzen ziet. “Noch achter de voordeur, noch op straat.” Diverse medewerkers van de school lieten zien hoe de BSG in alles is gefocust op het welbevinden van haar leerlingen.

High fives

Op de Roland Holst school was het op het schoolplein al een warm onthaal. “De high fives met de minister waren talrijk.” Wethouder Wiesehahn vertelt hoe de minister onder de indruk was van haar bezoek aan de Michaelklas op de basisschool, de klas voor inclusiviteit. “Ze sprak met de ouders, die met het initiatief waren gekomen en ze zag hoe gewoon het eigenlijk is geworden, in korte tijd. Nu overwegen de BSG en ook het voortgezet onderwijs op die andere grote school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente, de Roland Holst aan de Bergense Loudelsweg, ook zo’n inclusiviteitsklas.” De minister zegde toe om daar pilotgeld voor te bepleiten in haar ambtelijke organisatie. Niet alledaags, zo’n ministerieel bezoek aan de gemeente. Wat maandag vooral opviel was de laagdrempeligheid, bij de scholen en bij de minister. Geen opgeprikt gedoe, dat was goed om te zien. En zo zoefde de zwarte dienstauto aan het eind van de ochtend weer verder. Hoe lang zou Mariette Paul nog de (demissionaire) minister zijn? Hopelijk lang genoeg om iets te doen met wat ze in Bergen meemaakte. Want dat maakte duidelijk indruk.

In de klas met leerlingen, jongerenwerker, schoolleiders