Gedicht Henriëtte Henskens

Het effect van het huidige landbouwgif

Nieuws
Gif
Gif (Foto: aangeleverd)

BERGEN - Het is weer tijd voor een nieuw gedicht van natuurdichteres Henriëtte Henskens. Ze vertelt: ‘’Het effect van het huidige landbouwgif, glyfosaat, is ons bekend.’’ Zeer giftig constateert de natuurdichteres van de Duinstichting Henriëtte Henskens, zo erg dat het insecten reducerend werkt. Maar ook vogels aantast. 

Huisdieren

‘’Hetzelfde gif wordt gebruikt bij huisdieren, tegen ongedierte. Hoe kan de EU dit nog tien jaar toestaan? ‘Mijn eigen hond werd ziek van dit vergif. Het hoopte zich op in zijn lever. Ik ben ermee gestopt toen ik erachter kwam, maar toch stierf hij door niet meer functionerende lever. Maar wat gebeurde er nog meer? Mijn kapster bijvoorbeeld schrok zich een ongeluk, vandaar de titel van mijn rijm: probaat middel.’’

probaat middel

kleine vogels

vonden haren

die van

honden waren

vlooien mogen

hond niet steken

gebruikt is middel

ook tegen teken

vogels bekleedden

warm hun nest

pas na een poos

merkte men de rest

de jongen sliepen

als een roos

doch lagen later

levenloos

de hond

bleef braaf

maar Bravecto

is dat gezond?

Henriëtte Henskens