‘PWN kapt veel meer dan 13.000 dennen’

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Adobe Stock)

BERGEN AAN ZEE - De Duinstichting werd getipt door een bewoner van Bergen aan Zee dat de berekeningen van PWN over het aantal te kappen bomen niet klopten. 

De bewoner was met een rolmaat samen met zijn vrouw een en ander gaan opmeten en maakte een berekening. Zijn conclusie: er wordt schrikbarend veel meer gekapt dan PWN en provincie doen voorkomen. Hij schakelde ons in. Met een flink team gingen we het gebied in. Met een meetlint van 200 meter, een rolmaat, 360o camera en wiskundige leden gingen we aan de slag. De berekeningen logen er niet om. Gebruikmakend van het geografisch meetsysteem van Esri werd duidelijk dat er tweeëneenhalf keer zoveel bomen worden gekapt.


Aangeleverde foto

Moeten we hieruit concluderen dat PWN en Provincie onzorgvuldig omgaan met cijfers en aantallen en dat het de burger is die voor openheid en transparantie moet zorgen? En direct rijst de vraag: Wat klopt er nog meer niet van hetgeen PWN en Provincie beweren rond onze natuurgebieden?