Uit de Raad: ‘Over afval bij hoogbouw en wonen versus natuur’

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Pexels.com)

BERGEN - Boven de zaal zweefde de vraag of het wel al de tijd was om de Omgevingsvisie vast te stellen. Want de leden van de gemeenteraad zagen zich vorige week donderdag geconfronteerd met een grote hoeveelheid amendementen op het document. Maar ja, over een paar weken gaat de Omgevingswet in. En iedere gemeente in Nederland moet vanaf die datum ook beschikken over een Omgevingsvisie. Dus veel keus was er niet. De raadsvergadering is na te zien op de site van de gemeente.

door Ed Bausch

Uit de Raad

Het werd een lange sessie, tot ver voorbij 23.00 uur. En toen ging de raad nog in eigen kring over iets delibereren. Het is, naast een eer, geen sinecure om raadslid te zijn…Vaak hoor je dat een mens een spanningsboog van drie kwartier heeft. En dat er dan flink pauze moet zijn. Een pauze was er niet. Wel waren er schorsingen. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook moeten de hersenkrakers voor de raadsleden, in minimale tijd er iets maximaals proberen uit te slepen in kort overleg met snel opgezochte collega-raadsleden.

Straatje erbij?

Hoe dan ook klonk er uiteindelijk een hamerslag voor de Omgevingsvisie. Hoewel er veel en langdurig discussie was over het zo noodzakelijke bouwen van woningen. Zou dat nog wel kunnen, in een gemeente waar heel veel Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is? Of zou er in de Omgevingsvisie wellicht al moeten worden voorgesorteerd op een andere, meer ruimhartige, koers van Gedeputeerde Staten, over ‘straatje erbij’’? Het ging ook veel over kleinschalig bouwen, bijvoorbeeld bij stolpboerderijen. Uiteindelijk werd dat ondervangen door ‘maatwerk’. Zou dat dan geen discussie opleveren, straks? Want voor wie is dan dat maatwerk. Maar goed.

Hoogwaardig toerisme?

Het ging ook over ‘hoogwaardig toerisme’. Wat is dat dan precies en moet dat dan in iedere kern gelden? Want als er hoogwaardig toerisme zou zijn, dan zal er immers ook ‘laagwaardig toerisme’ zijn? Dat onderscheid is toch niet passend in een gemeente met zo diverse kernen? Uiteindelijk popte hier het woord ‘duurzaam’ op als de saving angel. Maar ja, in dat woord zit het risico op ‘duur’. Toch kon uiteindelijk een klap worden gegeven op de Omgevingsvisie. Die is bedoeld als een document voor langere tijd, om als raad je keuzes op te baseren. Natuurlijk is het goed dat er een nu een document is, ook na participatie door een scala aan instanties. Maar het zal waarschijnlijk niet laat in het voorjaar zijn voordat de discussie weer start. Over wonen en over het fietspad door de duinen van Bergen aan Zee naar Schoorl. Want nu lijkt dat nog steeds van de kaart geveegd, natuur versus recreatie. De VVD probeerde nog om in het Adviesrecht meer ruimte voor de raad te krijgen over, in de ogen van die partij, te omvangrijke bomenkap. Daar kwamen de handen niet voor op elkaar. Hier lijkt natuur dan toch opeens minder belangrijk.

Bij de bron of erna?

Het CDA had zich in een eerdere commissie sterk gemaakt voor de problematiek van afvalscheiden bij hoogbouw. Je hebt bronscheiding en nascheiding. Wethouder Ernest Briët betoogde dat nascheiding, dus dat de boel bij het afvalverwerkingsbedrijf wordt gesplitst, niet per sé een lager resultaat oplevert. Was het in de commissie nog een klein punt van de christendemocraten, nu was het uiteindelijk een unaniem verzoek aan de wethouder om toch goed uit te zoeken hoe flatbewoners ook goed mee kunnen doen aan afvalscheiding. Hij had eerder aangegeven dat zoiets 1,3 miljoen euro meer zou kosten. Voor een rood aangelopen Michel Smook van Kies Lokaal was dat een veel te hoog bedrag om zo maar even over te beslissen. Dat vond de raad ook.

Coronaprecario en voortgang Plein

De VVD probeerde er nog een compensatie uit te slepen voor terrashoudende horeca-ondernemers. “Wij hebben hen in de coronajaren precariororechten laten betalen voor iets dat ze niet hadden in coronatijd.” De partij vond gering gehoor hiervoor. De raad was verder unaniem in vaststelling van de vervolgprocedure voor het Plein in Bergen. Wethouder Yvonne Roos-Bakker wees wel op de spoed die de Raad van State heeft gevraagd voor een verklaring van geen bezwaar. Wat dat dan zou betekenen voor het Plein, stenen stapelen of ruimte behouden, dat lag vorige week in het midden. Niet alles kan zomaar op zomaar een raadsvergadering met voortdurend veel onderling geroezemoes.