November-december gastcolumn Duinstichting

Reijnoud de Haan van de Fietsersbond

Nieuws
Reijnoud
Reijnoud (Foto: aangeleverd)

Het is weer tijd voor een vlamnieuwe gastcolumn van de Duinstichting. Deze keer geschreven door Reijnoud de Haan van de Fietsersbond.

‘Actuele situatie fietspad Blijdensteinsweg blijft al drie jaar een kwestie van touwtrekken’

Reijnoud de Haan uit Egmond aan Zee pleit al jarenlang voor het behoud van de Europese fietsroute, die vanaf Spanje tot in Noorwegen loopt. Hij zegt: ‘Het touwtrekken rondom het voortbestaan van de prachtige fietsroute door de duinen tussen Bergen aan Zee en Schoorl aan Zee duurt nu al 3 jaar. In juni 2022 kregen we het bericht, dat de provincie bijdraagt in 50% van de kosten van het schoonvegen van het fietspad aan de Blijdensteinsweg. De afspraak geldt voor 5 jaar. Ook in gesprekken met de PWN en Staatsbosbeheer brachten we het belang van recreatief fietsen door de duinen naar voren: het is een prachtig landschap, mensen genieten ervan, fietsen is gezond, de provincie wil het fietsen bevorderen, de economie van Bergen en Schoorl is erbij gebaat. Samen met andere landelijke organisaties als de ANWB stuurden 11 januari 2023 een brief naar de provincie met onder meer de volgende uitgangspunten: houdt vast aan de doelstelling van het stimuleren van het fietstoerisme. Natuurplannen dreigen te leiden tot halvering van het fietsnetwerk. Bij nieuwe beleidsplannen voor de duinen worden natuurmaatregelen eerst getoetst aan mogelijke gevolgen voor recreatieve netwerken. Gek genoeg wijzen provincie en natuurbeheerders nu alle zinvolle oplossingen voor het Europese fietspad af. Ze willen dat we omfietsen langs een nieuw pad op twee kilometer afstand of door het centrum van Bergen. Gelijktijdig speelt er de discussie rond de bomenkap aan het Lange Vlak. PWN heeft een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 13.000 bomeis n. Op zich is de Fietsersbond niet voor of tegen dennenbomen of voor of tegen bomenkap. Maar hier geen garantie, dat de drie fietspaden in de omgeving niet zullen onderstuiven als gevolg van de bomenkap. Daarom zijn we naar de bezwaarschriftencommissie en naar de rechter gestapt. Op 23 juni heeft de Fietsersbond een demonstratieve fietstocht georganiseerd. Veel bezorgde inwoners van de gemeente Bergen fietsten mee. Voor de duidelijkheid: er zijn dus twee afzonderlijke discussies:

- voor of tegen opheffing van het fietspad door verzanding

- voor of tegen grootschalige bomenkap

In het geval van de bomenkap aan het Lange Vlak raken deze elkaar. Uiteraard hebben we bij de gemeenteraad van Bergen aangedrongen op een ferm standpunt en het fietspad te verdedigen, onder meer in een brief van 7 maart. We vragen de raad om de belangen van de inwoners van de gemeente te verdedigen. Tot dusverre wijst de provincie het voortbestaan van het fietspad aan de Blijdensteinsweg af, sterker nog: samen met de natuurbeheerders stellen zijn ons voor steeds nieuwe onaangename verrassingen; twee voorbeelden: De provincie heeft subsidie aangevraagd bij het ministerie van Landbouw en Natuur voor het opbreken van het fietspad aan de Blijdensteinsweg en het verplaatsen ervan; dit was ons onbekend. Er zou een rapport zijn, waarin al onze mogelijkheden van november 2022 onmogelijkheden blijken te zijn, maar opsturen van dat rapport aan ons wordt geweigerd. De provincie hanteert nu het volgende betoog; natuur is belangrijker dan recreatie. Recreatie in het gebied hoeven we niet te beschrijven en recreanten moeten zo nodig wijken. Hieruit blijken voor mij het volgende: als een overheid iets wil, blijven ze dat willen ongeacht andere argumenten; een eenmaal uitgezette koers zien ze niet vatbaar voor overdenking of wijziging. De voorbeelden van gebrek aan openheid van de kant van de overheid zijn niet volledig; openheid en transparantie zien we niet; openstaan voor koersverandering evenmin. Gezamenlijk erkennen van het probleem waarin de natuur verkeert, is mogelijk. Maar we staan geheel tegenover elkaar over de oplossingen. Het is onbegrijpelijk, dat de provincie de refreinen herhaalt en ontoegankelijk is voor andere geluiden. Erken het belang van recreatief fietsen en zoek naar oplossingen voor de natuur die niet de maximale tegenstand uitlokken. Laat geen nieuwe zandverstuivingen ontstaan, waarvan we over 20 jaar mompelen: “hadden we maar geluisterd”. Haal de inzichten van de toekomst naar voren.’

Links

Veegactie 27 febrúari 2021

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/281701/overstekend-duin-doorn-in-het-oog-van-fietsersbond

fietstocht 23 juni 2023

https://www.fietsplatform.nl/2023/06/26/fietsexcursie-stuifduinen/

Lees de column nog eens na op www.schoorlsebosmoetblijven.nl en www.duinstichting.nl

Afbeelding
Afbeelding