Uit de Raad: ‘Ravijnjaar en ptss’

Nieuws
Lees hier alle updates
Lees hier alle updates (Foto: Pexels.com)

BERGEN - Het gebeurt wel wat vaak, de laatste tijd in de gemeenteraad: bij het vaststellen van de agenda bespreekpunten afvoeren. Dat kan allerlei redenen hebben. Nu kwam het door verouderde documenten bij de aan de raad sleden toegestuurde stukken en door te laat aangekomen extra informatie. 

door Ed Bausch

Gemeenteraad: alleen ‘hamerstukken’ en twee moties bleven over….

Dus de publieke tribune stroomde vorige week donderdag al snel leeg. Wie live de besluitvorming wilde volgen over het bestemmingsplan voor uitbreiding van hotel Golfzang in Egmond aan Zee mag over een maand terugkomen. Hetzelfde geldt voor het bestemmingsplan voor een project aan de Schoorlse Laanweg. Dus bleef alleen een serie ‘hamerstukken’ over. Stukken die al in de diverse raadscommissies waren besproken en zonder nadere bespreking in de gemeenteraad officieel met een hamerslag konden worden beklonken. Die gingen over de kadernota’s van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen.

GR-en

Het was overigens wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman, die nu de tijd vond om wat te vertellen over die Gemeenschappelijke Regelingen, kortweg GR-en genoemd. Een mini college over hoe de gemeente deelneemt aan die Regelingen, samen met andere gemeentes in de regio. Soms maar met enkele gemeentes, zoals in Buch-verband, met Uitgeest, Castricum en Heiloo. Soms met veeil meer gemeentes, zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio. Die laatste betreft heel Noord-Holland-Noord boven Alkmaar. De gemeente besteedt dan het werk uit aan zo’n regeling. De betreffende wethouder zit in het dagelijks bestuur van zo’n regio. Een gemeenteraadslid is er ‘ambassadeur’ namens de raad, een soort van meekijker.

Ravijnjaar 2026

Daarna was er tijd voor twee moties ‘vreemd aan de agenda’. Zo heet een motie met over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Jan Houtenbos van Ons Dorp diende een motie in, bijna raadsbreed ondertekend, om er bij de Gemeenschappelijke Regelingen op aan te dringen begrip te hebben en met voorstellen tot ombuiging en mogelijk zelfs besparing te komen voor het jaar 2026. Want dat staat bij alle gemeentes in Nederland te boek als het ‘Ravijnjaar’. Het Rijk is van plan om dan minder geld uit te keren aan de gemeentes. Dat plaatst de gemeenteraden straks voor heel moeilijke keuzes, want je kunt niet zomaar stoppen met alles waar de gemeente geld aan besteedt. Wethouder Wiesehahn was erg blij met de motie. “Een steun in de rug om allemaal samen dat ravijnjaar tegemoet te treden.”

Ptss

Peter van Huissteden, PvdA, vroeg aandacht voor ptss. Dat staat voor posttraumatische stressstoornis. Hulpverleners kunnen dat oplopen tijdens hun werk als redder in nood. In veel media verschenen berichten dat ptss niet als een beroepsziekte is erkend, zeker niet bij de brandweer, die nota bene ook nog eens leunt op de nodige vrijwilligers. Brandweerlieden zijn zo aan de goden overgeleverd. Zijn motie vond in de raad een gewillig oor. Dus de wethouder neemt deze mee naar de Veiligheidsregio, om er voor te pleiten dat dit mankement snel wordt onderkend. En toen was het al heel vroeg tijd voor de nootjes. Een wat langere wandelgangen dan anders. Ook nuttig.