Uit de Raad, over vitale kernen en terrassen

Politiek
Afbeelding
(Foto: Adobe Stock)

BERGEN - De Gemeenteraad kwam 25 mei bij elkaar. 

door Ed Bausch

Daar werd Jan Grondhout verwelkomd. Hij zat voor de VVD al eens in de raad en keert nu terug als commissielid. Het plan van aanpak ‘Vitale Kernen’ werd besproken. Dat gaat natuurlijk óók over woningbouw. Sommige raadsleden wilden dat dan toch Egmond Binnen als eerste aan bod zou zijn, àls er gebouwd kan worden. Wethouder Yvonne Roos-Bakker wilde zo expliciet niet zijn, maar begreep het wel. Ze raadde ook een verzoek af om de provincie toch op het hart te drukken dat de nota geen zoethoudertje mag zijn. Daar stond huiver van de wethouder tegenover: liever toch samen optrekken, kijken wat waar kan en in welke volgorde. “Dat is een precair proces van gezamenlijkheid. Met aandacht voor iedere eigen kracht van iedere kern. En ja, voor Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef ligt al heel veel klaar, dus er bestaat een kans dat we daar als eerste aan de slag kunnen.”

Uitbreiding terrassen?

Er was ook een ‘motie vreemd’. Dat is een verzoek om iets te bespreken buiten de agenda om. De VVD vroeg om verlenging van de mogelijkheid voor horeca-ondernemers om hun terrassen weer te kunnen vergroten, net als in de coronatijd. Dat zou mede op veraoek zijn van Koninklijke Horeca Nederland. In zijn rol als portefeuillehouder ontraadde Lars Voskuil aannemen van deze motie. In de discussie klonk bij alle partijen sympathie (“Niemand heeft iets tegen op nog meer gezelligheid” voor de gedachte. “Maar”, zo verwoordde de portefeuillehouder. “Zoiets fundamenteels als terrasuitbreiding moeten we toch echt heel zorgvuldig bekijken, ook in relatie met een te actualiseren horecanota en met de nodige participatie. Er zitten bovendien veel aspecten aan zoiets als structurele uitbreiding. Ik ontraad ten zeerste om nu zo maar dit even te doen. Dat schept ook verwachtingen die later verkeerd kunnen blijken te zijn en we willen zeker niet ondernemers benadelen voor wie terrasuitbreiding niet mogelijk is.” Alleen de drie leden van de VVD-fractie Ons Dorp-fractielid Michel Heusy stemden voor de motie. Hoe dan ook moet de horecanota vernieuwd. Die was in 2019 voor twee jaar vastgesteld.