Beverwijkse bewoners vragen om verkeersveiligheid

Algemeen
Laan van Blois-Seringenhof waar men nog volop bezig is met het opknappen.
Laan van Blois-Seringenhof waar men nog volop bezig is met het opknappen. (Foto: Co Backer)

BEVERWIJK - De wijkgroep Westertuinen-Warande waarin ook de Beverwijkse Montessorischool actief participeert, maakt zich net als de gemeente Beverwijk al jaren zorgen over de verkeersveiligheid op het versprongen kruispunt Laan van Blois-Seringenhof-Zonnebloemlaan. Met name om de veiligheid van de kinderen en hun ouders die via dat knooppunt op de fiets (zoals de gemeente dat bepleit) van en naar de 4 scholen(Anjelier, Bethel, Sparkel en Montessorischool) in die omgeving gaan. 

Er zijn enkele maatregelen getroffen in het verleden zoals éénrichtingsverkeer. Door de ontsluiting van een in aanbouw zijnde appartementencomplex via de Seringenhof wordt de verkeersdruk op dit kruispunt alleen maar vergroot. Minimaal 160 verkeersbewegingen per dag komen erbij door de toekomstige bewoners van het complex maar ook vrachtverkeer, de zorgverleners, pakketdiensten, bezoekers, etc. Een nu al onveilige kruising wordt hierdoor nog onveiliger. De verkeersdruk wordt verder verhoogd in plaats van verlaagd.

Daarom heeft de wijkgroep aan de wethouders Bal (ruimtelijke ordening) en Tabak (mobiliteit) in september 2022 een brief gestuurd. Volgens de wijkgroep kan de ontsluiting van het complex veel beter via het Binnenduin zoals ook altijd de bedoeling is geweest en ook nu nog op de website van de gemeente Beverwijk vermeld staat. De wijkgroep heeft dit uitgebreid gemotiveerd en onderbouwd in de brief naar beide wethouders met het verzoek om snel te reageren omdat start van de bouw van appartementencomplex ineens werd versneld van eind 2023 naar midden 2023 naar 01 januari 2023.

De wijkgroep: ‘’Een reactie van de gemeente bleef uit. Na lang trekken is in november de situatie samen met wethouder Tabak ter plaatse geobserveerd. Enkele weken later is er een overleg in het stadhuis geweest met wethouders Tabak en van Weel (project Binnenduin). Er is enkel toegezegd dat uitgezocht wordt door de gemeente waar juridisch vastgelegd is dat de ontsluiting niet via Binnenduin maar via de Seringenhof gaat plaatsvinden. Er kon geen datum worden toegezegd waarop het antwoord zou komen.’’

“Kies voor veiligheid en laat de Seringenhof met rust” was het motto van de handtekeningenactie die medio december is gestart en die ook werd ondersteund door openbare school de Sparkel. ‘’Honderden handtekeningen zijn er geplaatst door ouders van de scholen en buurtbewoners. De brief met de handtekeningen is aan de Raad van Beverwijk gestuurd (staat op de ingekomen stukken lijst van de vergadering van 2feb23). Ook het bestuur van de Anjelier en de Bethel (stichting Fedra) heeft een brief naar de raadsleden gestuurd waarin zij hun zorgen uiten over de nieuwe situatie omdat veel leerlingen van beide FEDRA-scholen uit het westen van Beverwijk gebruik maken van de fietsroute over het nu al gevaarlijke kruispunt’’, aldus de wijkgroep. De wijkgroep heeft nog geen enkele reactie gekregen van de gemeente en voelt zich ontweken, genegeerd of erger. ‘’Samenwerking met de bewoners is één van de speerpunten in het coalitieprogramma. Maak dat dan ook waar in het belang van de verkeersveiligheid.’’