Column Blik van Co: Doodlopende weg!

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Dennis Mantz)

Participatiemogelijkheden rondom de ontwerpfase van de Alkmaarseweg Zuid, in Beverwijkse verwoording: de burger mag meepraten!! Het project Alkmaarseweg (Zuid) tussen de kruising Schans-Breestraat-Hendrik Mandeweg en de kruising Plesmanweg wordt opnieuw ingericht. 

De belangrijkste reden voor deze herinrichting is de huidige technische staat van de weg. Het asfalt, de openbare verlichting en de verkeerslichten zijn aan vervanging toe, aldus het College. Maar de geschiedschrijving leert mij dat dit al het 6e College is die dit project uit de lade trekt. 

Er zijn vele kostbare onderzoeken en rapporten geschreven waar niets mee gedaan werd. Maar laten we hopen dat nú eindelijk rapporten, onderzoeken en woorden worden omgezet in daden aan de zeer slechte staat waarin deze straat verkeert. Grote gaten en scheuren sieren al jaren het asfalt. De markeringen zijn niet of nauwelijks te zien waardoor er gevaarlijke (voorsorteer)situaties ontstaan. 

Naast de technische staat is de nieuwe inrichting ook nodig om in te spelen op klimaatverandering. Het bestaande riool is niet groot genoeg om veel regen in korte tijd op te vangen. Maar ook het aantal bomen dat langs de weg staat is te beperkt om schaduw en verkoeling te bieden. Het raadsvoorstel geeft een duidelijke invulling voor wat betreft de participatie. 

Kracht van deze participatie ligt in het meedenken

De kracht van deze participatie bij de ontwerpfase van de Alkmaarseweg Zuid ligt in het meedenken. Wethouder Dorenbos-De Hen memoreerde in de commissievergadering dat zij er zelf ook blij van werd toen zij het las, omdat aan elke groep gedacht is. Deze opmerking van de wethouder komt mij vreemd over. 

Wie hebben allemaal invloed op het proces? Nou dat zijn er heel veel. De omwonenden, aanliggende bedrijven en horeca, bewoners, grondeigenaren, College van Burgemeester en wethouders, Gemeenteraad, Eco Beverwijk, participatieraad, fietsersbond, Nood- en hulpdiensten, Openbaar Vervoer (Connexxion), HVC, Woningcorporaties, Castor College, Basisscholen (+ouders?), instellingen (Zorg/SIG), Kennemer Theater, bibliotheek, Centrum voor de Kunsten, Voetgangers, Fietsers en Auto’s. 

De mate van invloed op dit project is onderverdeeld in: meedenken, meewerken en meebepalen. Wethouder Dorenbos-De Hen hoopt dat eind 2024 begonnen kan worden met de herinrichting. Het College slaat een andere weg in richting het project Alkmaarseweg (Zuid) tussen de kruising Schans-Breestraat-Hendrik Mandeweg en de kruising Plesmanweg. Nu maar hopen dat dit geen doodlopende weg wordt. 

Co Backer

jalbacker741@telfort.nl