Column Blik van Co: Blameert het college van Beverwijk zich?

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Dennis Mantz)

Het is toch in- en intriest dat een wethouder aftreedt omdat zijn taak te zwaar voor hem is, mede door gebrek aan dossierkennis. Als hij vragen niet kon beantwoorden, in zowel de raadscommissievergadering als in raadsvergaderingen, leverde dat terechte kritiek op van de raad. 

Want iedere keer: “U krijgt schriftelijk antwoord”, of het regelmatig beantwoorden met: “Daar weet ik geen antwoord op”, werkt niet op bestuurlijk niveau en is moeilijk vol te houden. Het doorzagen over details in de gemeenteraad, de kritiek als hij geen antwoord paraat had en de stekeligheden die dat opleverden: Teun-Jan Tabak (CDA) kon het niet van zich afgooien zoals anderen dat wel kunnen. 

Jammer dat hij te hoog heeft gegrepen. En dat dit de gezondheid schaadt is duidelijk. Om gezondheidsredenen diende hij daarom zijn ontslag in als wethouder van Beverwijk. Mede door het handelen van Tabak is het college van Heemskerk diep teleurgesteld over de wijze waarop het college van Beverwijk over het gezamenlijk te bouwen nieuwe zwembad communiceert. 

De beloofde acht ton is niet opgenomen in de kadernota van Beverwijk

De beloofde acht ton van Beverwijk is niet opgenomen in de kadernota van Beverwijk. Dit was nadrukkelijk toegezegd door het college van Beverwijk. Beverwijk beloofde iets, maar dit waren loze beloftes en dat bevordert niet het onderlinge vertrouwen (als dat er al was!). 

Dat doet zeer bij het college van Heemskerk. Dit kon er ook nog wel bij omdat de spanningen tussen beide colleges toch al hoog opgelopen waren over het zwembad. In januari drong het Heemskerkse college er in een brief op aan om nu eens eindelijk duidelijkheid te geven en te reageren binnen twee weken. Het werden vier weken, maar wel met de belofte van de acht ton en met de mededeling dat dit bedrag zou worden opgenomen in de kadernota. Dus niet.

 Nu kunnen we Teun-Jan Tabak wel overal de schuld van geven, en als portefeuillehouder was hij verantwoordelijk, maar het is een collegebesluit geweest, wat betekent dat het hele college achter de inhoud van deze brief stond (collegevergadering van 14 februari 2023). Dus dat óók de acht ton in de kadernota vermeld zou worden. Heeft het college zich geblameerd? Hopelijk wordt de burger hiervan niet de dupe. 

Co Backer

jalbacker741@telfort.nl