Een miljoen euro voor energiecoöperaties in Noord-Holland

Algemeen
Burgers wekken gezamelijk energie op met zonnedaken.
Burgers wekken gezamelijk energie op met zonnedaken. (Foto: aangeleverd)

REGIO - De provincie Noord-Holland trekt een miljoen euro extra subsidie uit voor energiecoöperaties. Dit hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten na een evaluatie van de Uitvoeringsregeling Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven uit 2018. 

Energiecoöperaties en andere burgercollectieven stimuleren inwoners om energie te besparen en te investeren in installaties waarmee zij duurzame energie opwekken, zoals gezamenlijke zonnedaken.

De belangstelling onder burgers om zelf duurzame energieprojecten op te zetten, neemt nog steeds toe. Deze initiatieven dragen bij aan het verkrijgen van draagvlak voor de energietransitie en bevorderen lokaal eigendom van duurzame energie-installaties.

Laagdrempelige projecten voor inwoners

Vanaf 2018 zijn 114 subsidies verleend. Daarmee zijn verschillende laagdrempelige projecten voor inwoners opgezet, zoals het mobiliseren van een straat om collectief de woningen te laten isoleren en het gezamenlijk ontwikkelen van een zonnestroominstallatie op een pand in

eigendom van de gemeente. Daarnaast wordt met de subsidie lokaal eigendom van duurzame energieprojecten gestimuleerd.

Naast dat deze burgercollectieven de drempels voor inwoners verlagen voor deelname aan duurzaamheidsprojecten, zijn ze ook belangrijk voor het creëren van draagvlak binnen de gemeente voor de energietransitie. Een afvaardiging van de coöperaties neemt ook actief

deel aan de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord.

85 burgercollectieven die duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen

In Noord-Holland zijn circa 85 burgercollectieven die duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelen. Omdat deze organisaties gerund worden door vrijwilligers is voldoende menskracht en expertise vaak een knelpunt. De komende twee jaar is jaarlijks een bedrag van 500.000 euro beschikbaar. Per jaar mag een coöperatie twee aanvragen voor nieuwe projecten indienen.