Stappen zetten om ook in BUCH-gemeenten economische en duurzame kansen te verzilveren.
Stappen zetten om ook in BUCH-gemeenten economische en duurzame kansen te verzilveren. ((Foto: aangeleverd))

Ondersteuning BUCH-ondernemers bij economische en duurzame kansen

Algemeen

CASTRICUM/REGIO - De Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben de handen ineengeslagen. Samen werken zij aan de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Doel van de ROM is het stimuleren van de regionale economie.

Door het samenbrengen van lokale overheden en ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in de regio. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben als initiatiefnemers van het eerste uur al besloten ieder voor 40 miljoen euro bij te dragen aan ROM. Tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces is nu ook besloten het voorstel tot oprichting van de ROM naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen. Dit betekent dat de oprichting van de ROM weer een stap dichterbij is. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) zijn samen goed voor meer dan 25 procent van de nationale economie. Wel staat de regio voor een dubbele opgave. 

Aanjager en investeerder

Door de gevolgen van de coronapandemie zijn er grote economische uitdagingen ontstaan. Tegelijkertijd willen we een omslag maken naar een duurzame economie en het Klimaatakkoord uitvoeren.mslag maken naar een duurzame economie en het Klimaatakkoord uitvoeren.  Het zijn allemaal uitdagingen die gemeentegrensoverschrijdend zijn en vragen om passende investeringen. Deze investeringen kunnen niet alleen door marktpartijen worden opgepakt; voor overheden is een onmisbare rol als aanjager én investeerder weggelegd. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid was ook voor de ministerraad een belangrijke reden om afgelopen vrijdag in te stemmen met het voornemen tot oprichting van de ROM. 

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Ik wil onze innovatieve ondernemers ondersteunen bij hun groei en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De ROM’s spelen daarbij een sleutelrol. Zij kennen de ondernemers in hun regio immers het beste en kunnen ze daarom optimaal bijstaan. Met de beoogde ROM voor Noord-Holland kunnen binnenkort – na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer – ondernemers uit het hele land terecht bij hun eigen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij.” 

Doelkapitaal 160 miljoen

Het ministerie van EZK en decentrale overheden uit de regio worden de aandeelhouders van de ROM. Na oprichting dit najaar beschikt de ROM over twee fondsen. De eerste is een MKB-fonds ter waarde van 60 miljoen euro, gericht op innovatief MKB met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agrifood, logistiek, life sciences and health. Daarnaast komt er een transitiefonds met een beoogd vermogen van 100 miljoen euro, voor investeringen in de energietransitie en circulaire economie, zoals bijvoorbeeld een investering voor het opzetten van een groene waterstof infrastructuur.

Aanvullend biedt de ROM ondersteuning in de vorm van business development en de mogelijkheid om in de toekomst uitvoering te geven aan rijksregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Corona-Overbruggingsregeling en (COL) en het noodpakket ‘banen en economie.’ Op deze manier wordt door de samenwerkende partijen een instrument gecreëerd dat publieke gelden die beschikbaar komen uit Europa en Den Haag, zo goed mogelijk laat landen bij ondernemers in de regio. 

Gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs provincie Noord-Holland): “We hebben hier een heel mooi en uniek instrument waarmee we ondernemers helpen met het realiseren van innovaties. Met de oprichting van een ROM wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van de regionale economie op een duurzame manier. Ik hoop dat er nog heel veel gemeenten mee gaan doen aan de ROM.” 

In aanloop naar het verzilveren van economische en duurzame kansen voor de regio zijn al een aantal belangrijke stappen gezet. Eerder beslisten de gemeenteraad van Amsterdam en Provinciale Staten, naast de colleges van burgemeester en wethouders van andere gemeenten binnen de regio, al om toe te treden als aandeelhouder van de ROM via een gezamenlijke regionale vennootschap. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam dragen beiden voor 40 miljoen euro bij de aan de ROM. 

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken, Amsterdam): “Met de ROM kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio.” 

De volgende stap is de besluitvorming van overige gemeenteraden in Noord-Holland, waaronder dus ook de SED-gemeenten, waarna een definitieve oprichting begin oktober plaatsvindt.

Afbeelding
Nu ook Castricums Jeugdlintje Algemeen 24 nov, 15:45
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
Verkeersmaatregelen centrum; ‘knip’ in de Dorpsstraat Algemeen 23 nov, 12:54
Afbeelding
WIN! Vul de Sint-puzzel in en maak kans op mooie prijzen Winactie 23 nov, 08:00
Afbeelding
WK-shirt Rode Duivels te controversieel voor Qatar Oranje 23 nov, 08:00
Afbeelding
Alle ogen gericht op de goudhaantjes tijdens WK Qatar Oranje 22 nov, 16:42
Afbeelding
Romy en Isabel in actie voor Gambia Algemeen 21 nov, 16:44
Afbeelding
Vogels in de winter: zo kun jij helpen! (3 tips) Algemeen 21 nov, 16:02
Afbeelding
FC Castricum draait warm tegen ZVC ’22 Algemeen 21 nov, 09:09
Afbeelding
Nieuw hockeyveld voor MHCC Algemeen 21 nov, 08:54
Afbeelding
Voorzittershamer in andere handen Algemeen 20 nov, 16:05
Afbeelding
Dorpshart steekt koppen bij elkaar Algemeen 20 nov, 14:42