Wethouders Beems, Slettenhaar en Brouwer kijken ernaar uit om zich in te zetten voor de dorpen.
Wethouders Beems, Slettenhaar en Brouwer kijken ernaar uit om zich in te zetten voor de dorpen. (Foto: Aart Tóth)
Verslag

Presentatie coalitieakkoord en nieuw college

Algemeen

CASTRICUM – Er was gekozen voor een nostalgische omgeving, Tuin van Kapitein Rommel, om de nieuwe wethouders publiekelijk voor te stellen en ook meteen het coalitieakkoord te presenteren. Niet omdat het allemaal gesneden koek is wat er in het akkoord staat, er blijven nog genoeg zaken over om discussies over te voeren en compromissen over te sluiten. De bijeenkomst was op uitnodiging, waardoor het aantal aanwezigen beperkt bleef met enkele raadsleden, ambtenaren en persvertegenwoordiger. Allereerst kwamen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen aan het woord, waarbij per partij de verschillende portefeuilles ter sprake kwamen en meteen duidelijk was welke partij met een nieuwe wethouder dit kreeg.

Door: Aart Tóth

Als grootste partij was het Roel Beems van Lokaal Vitaal die het geheel toelichtte en meteen een opsomming gaf welke portefeuilles bij zijn partij terecht waren gekomen. Dat waren er maar liefst negen, met Financiën, BUCH, P&O, Informatie & Automatisering, Grondbedrijf, Economie, Toerisme & Strand, Recreatie & Sport en Gezondheid. Veel daarvan stokpaardjes van Lokaal Vitaal. Gerard Brinkman van GroenLinks lichtte daarbij de portefeuilles toe die bij GroenLinks terecht waren gekomen zoals, Klimaat, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Duurzame mobiliteit, Openbare ruimte, Groen, Milieu, Afval, Onderwijs en Cultuur. VVD-fractievoorzitter Rob Dekker kon zich vinden in de portefeuilles Grondbeleid, Bouwen, Wonen, Verkeerprojecten N203 en A9 en Omgevingswet. Vervolgens wat het Elize Bon van het CDA die zich kon vinden in Jeugdzorg, VMO, Participatie, Eenzaamheidbestrijding, Werk & Inkomen, Bijstand, Schuldhulpverlening, Seniorenbeleid en Integratie.

Wie doet wat

Tot zover duidelijk welke partij welke portefeuille toebedeeld krijgt, maar wie worden de verantwoordelijke wethouders? Dat werd al snel duidelijk. Roel Beems van Lokaal Vitaal krijgt dan ook onder het kopje ‘Financiën & Economie’ het portie met de negen portefeuilles. Daaronder portefeuilles die raakvlakken hebben met zijn werkzame leven, als ook de sporten en onderwerpen waaraan hij in zijn raadsperiode veel energie heeft gestoken zoals het strandgebeuren met de prachtige plannen vanuit strandexploitanten. Zo ook het toekomstige zwembad, “wat voor het eind van dit jaar tot een besluit komt”, volgens Roel. Financiën is natuurlijk een heet hangijzer, waarbij veel afhankelijk is van bijdrage vanuit de Rijksoverheid.

Wethouder Paul Slettenhaar van de VVD is natuurlijk de afgelopen vier jaar al helemaal ingeburgerd in de portefeuilles, die hij nu ook onder zich krijgt. ‘Wonen en Bouwen’ in samenhang met Grondbeleid zijn zaken waar in de komende vier jaar grof op wordt ingezet, met 40% norm wat betreft sociale bouw bij nieuwbouw woningprojecten. De inzet is daarbij hoog, wat mede afhankelijk is van beschikbare bouwplaatsen, verdichtingsbouw en aankoop bouwgrond.

En meer

Inderdaad zijn er nog meer portefeuilles die door GroenLinks worden ingevuld met wethouder Valentijn Brouwer, ook een rot in het politieke vlak. ‘Maatschappelijk Domein’ is zijn allesomvattende portefeuille, met genoeg zaken waar hij zijn handen vol aan zal hebben. Met het strand, bos en duinen en plannen om tot meer bomen te komen binnen de gemeente liegen er niet om. Wethouder Falgun Binnendijk van het CDA werkt onder het kopje ‘Sociaal Domein’ waar je je handen aan vol hebt tegenwoordig, sinds veel voormalig landelijke overheidstaken terecht zijn gekomen bij de gemeente. Zo is het woordje ‘Participatie’ genoeg om binnen Castricum te zorgen dat er inderdaad kan en wil worden meegepraat. Kortom, de handen vol. Jammer voor de aanwezigen, maar niet voor wethouder Binnendijk, was hij niet in persoon aanwezig maar aan het relaxen in Spanje.

Vervolg

Aan boven beschreven coalitieakkoord en voorstellen van wethouders zit uiteraard een vervolg aanstaande donderdag 19 mei, als de wethouders worden geïnstalleerd en voor het voetlicht treden om enthousiast aan de gang te gaan. Werk genoeg!

Afbeelding
‘Het contrast maakt het mooi en spannend’ Algemeen 23 jun, 12:02
Afbeelding
Marie’s Mannen bij De Oude Keuken Uit 23 jun, 12:00
Afbeelding
Er gloort hoop voor boeren in onze provincie Algemeen 23 jun, 11:53
Afbeelding
Veel te zien en te doen in het atelier van Madeleine Freyée Atelierbezoek 22 jun, 21:14
Afbeelding
Kapotte spullen? Duurzaam advies? Kom naar Repair Café Algemeen 22 jun, 15:17
Afbeelding
Expositie in De Kemphaan: Onder de Huid 2 Uit 22 jun, 14:46
Afbeelding
Handbaldames Meervogels zoeken teamleden Algemeen 22 jun, 13:42
Afbeelding
800 doelpunten bij het Zilveren Hert Toernooi Algemeen 22 jun, 10:00
Afbeelding
Atelierbezoek bij Madam Art Video 21 jun, 11:41
Afbeelding
Fanatiek vanaf het eerste uur: Patrick Kingma Algemeen 21 jun, 10:08
Afbeelding
Topsporter Mo Maso motiveert bij Triatlon Castricum Algemeen 21 jun, 10:07
Afbeelding
Nieuw talent onder triatlon vrijwilligers Algemeen 21 jun, 10:07
Afbeelding
4e Editie Full of Life Triatlon in cijfers Algemeen 21 jun, 09:59