De burgemeester Mooijstraat staat ook in de plannen in het coalitieakkoord.
De burgemeester Mooijstraat staat ook in de plannen in het coalitieakkoord. (Foto: Aart Tóth)

Ondernemersfonds, Ondernemersvereniging en project Dorpshart reageren

Algemeen

CASTRICUM – Er zijn nogal wat belanghebbenden die graag willen laten horen wat zij vinden van de plannen uit het nieuwe coalitieakkoord. Twee onderdelen die van invloed kunnen zijn op het Dorpshart legden we voor aan de belangengroepen zoals Ondernemers Vereniging Castricum (OVC), Ondernemersfonds Dorpshart Castricum en programmaleider project ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden’.

Door: Aart Tóth

In het het coalitieakkoord staat:“ We willen met elkaar het functioneren op bedrijventerreinen verbeteren, de dorpscentra versterken, het toeristisch programma nader invullen en verduurzaming bevorderen”.

Voorzitter Dennis de Haas van het OVC laat weten: “Als OVC kunnen we alleen maar concluderen dat de fracties, raadsleden en opstellers van het akkoord toch de aandachtspunten van onder andere de OVC weer op het netvlies hebben staan en daarmee op de agenda. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Het zou namelijk mooi zijn als dit college en raad aan de voorkant gebruik maken van de samenwerking met de lokale ondernemers om tot concrete plannen te komen. De gemeente wil graag participatie; begin dan met betreffende partijen en/of bewoners. Het OVC vertegenwoordigt veel van deze ondernemers. Veel belangen zijn hetzelfde, je moet alleen de juiste toon aanslaan en bijbehorend pad bewandelen. Vanuit de OVC staat de deur open, tenslotte willen wij allemaal in een mooie gemeente wonen en werken”.

Levendig dorpscentra

Andere punt uit het akkoord is: “Levendige dorpscentra dragen bij aan behoud van voorzieningen en sociale cohesie in de dorpen. De dorpscentra moeten aantrekkelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting. De gemeente neemt hierin de regie. Gedacht kan worden aan stimulering van het bezoek, actief tegengaan van leegstand, herinrichting van de openbare ruimte en verbetering van samenwerking met stakeholders. In Limmen onderzoeken we de mogelijkheid om voor de katholieke kerk een dorpsplein te realiseren en in Castricum heeft de Burgemeester Mooijstraat onze aandacht”.

Reactie van het OVC daarop: “Fijn als de gemeente de regie pakt om de dorpscentra levendig te houden. Maar doe het wel samen met de betrokkenen. Weet wat er leeft, zorg dat er voldoende draagvlak is en maak concrete voorstellen, waarop geacteerd kan worden. Ook vanuit de ondernemers willen we graag meer traffic naar de gemeente door buitenstaanders of meer inwoners trekken naar de centra. Dat zorgt voor levendigheid, handel en inspiratie voor nog betere ideeën. Een echt dorpshart voor Limmen zou mooi zijn, net als een goede aantrekkelijke verbinding tussen het station en het dorpshart van Castricum via o.a. de Burgemeester Mooijstraat. Maak het uitnodigend. Er zijn al vele werkgroepen actief. Betrek de lokale ondernemers en maak ook hier gebruik van daadwerkelijke concretisering. Hoe concreter, des te duidelijker de feedback waar je als gemeente wat mee kan. OVC denkt graag mee”, aldus voorzitter de Haas van OVC.

Het Ondernemersfonds Dorpshart laat bij monde van voorzitter Sander Weel weten: “Wij vinden het goed dat de politiek duidelijk aangeeft dat de verschillende dorpskernen versterkt moeten worden. Om de kernen nu, en in de toekomst, leefbaar te houden moet er veel geïnvesteerd worden. Als Ondernemersfonds hebben we in het verleden al succesvol samengewerkt met de gemeente om grote en belangrijke projecten binnen het dorp mogelijk te maken (sfeerverlichting, Bakkersplein etc..) en we kijken er naar uit om dit in de toekomst met deze coalitie weer te doen.”

Uitvoering

In de uitvoeringsfase is programmaleider van het project ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden’ de eerste die zich met de plannen van het nieuwe college bezighoudt. Henk Ruijter wil dan ook wel voorzichtig kwijt: “Dat ik erg blij ben met het feit, dat de coalitie expliciet in het akkoord voor de komende vier jaar heeft opgenomen: aandacht voor en de herinrichting van de openbare ruimte en met name de dorpscentra. Met het programma ‘Versterking winkel en verblijfsgebieden’ zijn er in dit opzicht de afgelopen jaren al een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het Dorpsplein, Bakkerspleintje en de markt in Bakkum, gerealiseerd. En daar liggen nog enkele kant en klare plannen en voorstellen, die door overleg met winkeliers en bewoners zijn ontstaan, waar we zo mee aan de gang kunnen. Dat is een mooi vooruitzicht!”

Afbeelding
Nu ook Castricums Jeugdlintje Algemeen 24 nov, 15:45
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
Verkeersmaatregelen centrum; ‘knip’ in de Dorpsstraat Algemeen 23 nov, 12:54
Afbeelding
WIN! Vul de Sint-puzzel in en maak kans op mooie prijzen Winactie 23 nov, 08:00
Afbeelding
WK-shirt Rode Duivels te controversieel voor Qatar Oranje 23 nov, 08:00
Afbeelding
Alle ogen gericht op de goudhaantjes tijdens WK Qatar Oranje 22 nov, 16:42
Afbeelding
Romy en Isabel in actie voor Gambia Algemeen 21 nov, 16:44
Afbeelding
Vogels in de winter: zo kun jij helpen! (3 tips) Algemeen 21 nov, 16:02
Afbeelding
FC Castricum draait warm tegen ZVC ’22 Algemeen 21 nov, 09:09
Afbeelding
Nieuw hockeyveld voor MHCC Algemeen 21 nov, 08:54
Afbeelding
Voorzittershamer in andere handen Algemeen 20 nov, 16:05
Afbeelding
Dorpshart steekt koppen bij elkaar Algemeen 20 nov, 14:42