Controle veiligheid winkelcentra Castricum neemt af

Algemeen
Een voorbeeld van hoe vluchtwegen gebarricadeerd worden door sandwichborden en winkelwagens.
Een voorbeeld van hoe vluchtwegen gebarricadeerd worden door sandwichborden en winkelwagens. (Foto: Aart Tóth)

CASTRICUM – Het is inmiddels al weer bijna zeven jaar geleden - december 2015 - dat winkelcentrum Geesterduin en het Dorpshart Castricum een 2e ster - een kwaliteitserkenning - kregen uitgereikt van het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’, ingesteld door Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 Door Aart Tóth

In voornoemd CVV zijn ondernemers, politie, brandweer en gemeente vertegenwoordigd. Het CCV coördineerde plaatselijke schouws in opdracht van het ministerie. In totaal kon een winkelcentrum of gemeente uitgroeien tot 5 sterren als er aan nogal wat eisen werd voldaan. Waarom er zeven jaar is verlopen zonder schouw wordt hierna duidelijk, met helaas gevaarlijke conclusies.

2e ster

In 2015 werden ondernemers Bob van Draanen van de Sleutelkoning en Hans Castricum van Tip Top Casuals geprezen voor hun inzet tijdens de verschillende schouwen, wat de 2e ster opleverde. Daarna werd het stil. Tijdens die schouwen was er veel aandacht om proletarisch winkelen tegen te gaan en werden vluchtwegen beoordeeld, wat in 2015 duidelijk wat aanwijzingen opleverde rondom winkelcentrum Geesterduin.

Gebarricadeerd 

Buiten de brandgangen achter winkels waren ook de publieke ruimtes en gangen te veel gebarricadeerd door winkelwagens en sandwichborden. Gelukkig werd dit toentertijd in goed overleg opgelost. De gangen in een winkelcentrum zijn immers tochtgaten, waar bijvoorbeeld bij brand het vuur zich supersnel kan verspreiden. Zaak dus om de gangen zoveel mogelijk zonder obstakels uit te rusten. Mede door het inzicht van ondernemers is dat toen opgelost, wat de 2e ster opleverde.

Prachtig opgeknapt

Intussen is winkelcentrum Geesterduin prachtig opgeknapt en zijn vele winkels voorzien van een nieuwe uitstraling. Daarbij is er een domper rond het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Dit predicaat bestaat niet meer, vanwege bezuinigingen bij het ministerie. Zoals dagelijks is waar te nemen, ontbreekt controle en dat is zichtbaar in de gangen en in- en uitgangen. Controle op veilige vluchtwegen blijft schijnbaar achterwege. Winkelwagens staan in de loopwegen, dus ook vluchtwegen, opgesteld omdat de ruimte in de winkel niet meer beschikbaar is.

Sandwichborden nemen grotere vormen aan en in aantal toe. Duidelijk is ook te zien welke ondernemers zich wél en níet houden aan de normen rondom vluchtwegen en waar je ruim kunt bewegen en bij noodsituaties zonder allerlei barricades tegen te komen. Ook tijdens avonduren in de winter, als de winkels doorgaans open zijn, zou bij calamiteiten de verlichting uit kunnen vallen. Ruime vluchtwegen zonder obstakels zijn dan uiterst belangrijk. Hoe het nu geregeld is met controle op de regels vroegen wij aan gemeente Castricum, wat - verklaarbaar - vanwege het vakantiereces even langer duurt. 

Dus zelf de eventuele vluchtwegen in de gaten houden, totdat er duidelijkheid komt over de regels.

Winkelcentrum Geesterduin