Autoluw Dorpshart wordt uitdaging

Algemeen
Toekomstige fietstunnel Beverwijkerstraatweg.
Toekomstige fietstunnel Beverwijkerstraatweg. (Foto: artist impression ProRail)

CASTRICUM - De gemoederen zijn inmiddels aardig bekoeld rondom de pilot ‘Autoluw Dorpshart’ van enige maanden geleden, wat eigenlijk in een mislukking eindigde. Ondanks de ruime tijd van voorbereiding was het in de uitvoering slecht geregeld. Dat zorgde voor protesten van ondernemers, maar ook van gebruikers als winkelend publiek en omwonenden. 

Door Aart Tóth

Het bleek in de communicatie duidelijk mis te zijn gegaan, net als bij de bebording tijdens de proef. Wel bleek er een achterliggende noodzaak te zijn om doorgaand verkeer uit het Dorpshart te weren om mede verkeersveiligheid rondom spoorovergang Beverwijkerstraatweg af te dwingen.

Terug bij af

Intussen dus duidelijk terug bij af zonder dat er plannen zijn om een pilot te herhalen met nieuwe inzichten of hernieuwde overleggen, die er de jaren ervoor ook al waren. Als we daarbij uitspraken van het nieuwe college in het coalitieakkoord lezen, is er nog een grote ‘slag om de arm’ als het om het Dorpshart gaat. Wel is er een resoluut besluit genomen niet meer over varianten te gaan spreken van randwegen om de spoorovergang Beverwijkerstraatweg te ontlasten.

Akkoord

In het coalitieakkoord wordt onder punt 4.1 de Stationsomgeving behandeld. Daarin staat onder andere, “De invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in de nabije toekomst zal de situatie niet verbeteren. Een oplossing is mede noodzakelijk vanwege mogelijke uitbreiding van Castricummer Werf, woningbouwplannen in de stationsomgeving (Kaptein Kaas en Puikman) en de levendigheid van het Dorpshart”.

Varianten

Aanvulling daarop is: “Er wordt toegewerkt naar een besluit, dat leidt tot betere doorstroming en veiligheid. Het aantal varianten is beperkt tot twee: de zogenoemde Fietsersbondvariant en de oplossing, waarbij de verkeersafwikkeling wordt verplaatst naar de achterzijde van het station en een autotunnel ten noorden van het station die toegang geeft tot het dorp Castricum. Daarbij de probleemoverweg Beverwijkerstraatweg afsluiten en vervangen door een fietstunnel. Daar is onderzoek nodig rond de bereikbaarheid van Schoutenbosch en Dorpsstraat en het realiseren van een veilige Dorpsstraat.”

‘Uitstraling van een écht plein’

Wethouder Roel Beems, met onder meer Verkeer in zijn portefeuille, vult daarbij aan: “Eigenlijk zou het Dorpsplein de uitstraling van een écht plein moeten krijgen, met geheel gelijkvloerse bestrating, aangepaste openbare verlichting en straatmeubilair wat de uitstraling van een plein accentueert”. Hoe daarbij de verkeersafwikkeling wordt geregeld maakt deel uit van boven beschreven coalitieakkoord. Het Dorpshart moet aantrekkelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting. De gemeente neemt hierin de regie. Daarbij wordt gedacht aan stimulering van bezoek, actief tegengaan van leegstand en herinrichting van de openbare ruimte. Daarbij heeft de Burgemeester Mooijstraat de aandacht met de aanvulling wat de doelstelling is: levendig Dorpshart, een betere samenwerking met ondernemers en toerisme en recreatie verder ontwikkelen.”

Een must

Die is voorlopig nog een raadsel zolang er geen besluiten vallen en er inderdaad geen zichtbare verbeteringen plaatsvinden. Daarbij is het plan voor een échte pleinuitstraling van Dorpsplein natuurlijk een must.

Verkeersstromen dienen daarbij duidelijk te zijn en misschien zelfs tot eenrichtingsverkeer in verschillende straten.