Begroting 2023 Castricum: ‘Licht aanhalen van de broekriem’

Algemeen
Licht aanhalen van de broekriem, geen lege zakken en inflatie in de hand houden.
Licht aanhalen van de broekriem, geen lege zakken en inflatie in de hand houden. (Foto: aangeleverd)

CASTRICUM – Het presenteren van de begroting 2023 aan de pers had vrijdag 30 september plaats. Het was een verkorte versie van wat in de gemeenteraad al besproken was. Zoals gezegd werd de 250 pagina’s tellende ‘Begroting 2023’ toegelicht aan de pers. De broekriem, het touwtje of koord moest wat strakker worden aangetrokken. Daarbij is in de begroting 2023 ook al een voorschot genomen op 2024 en 2025.

‘Iedereen heeft te maken met kostenstijgingen, ook de gemeente’

Verantwoordelijk wethouder Roel Beems had zich goed voorbereid om de 250 pagina’s niet allemaal stuk voor stuk te behandelen, maar in een beknopte uitgave waarin hoofdzakelijk 2023 ter sprake kwam. Daarbij ervan uitgaande, dat er zeker 100 pagina’s hetzelfde zijn als het jaar ervoor met een algemeen beeld. Beems stelde meteen duidelijkheid door aan te nemen, dat inwoners van gemeente Castricum in hetzelfde schuitje zitten als de gemeente zelf. “Iedereen heeft te maken met kostenstijgingen, zo ook de gemeente bij de inkoop van onder andere energie om openbare verlichting te laten branden, sportterreinen te onderhouden en dan ook nog plannen uitvoeren, die opeens ook duurder zijn geworden. Veel in de begroting 2023 is terug te vinden in het coalitieakkoord van het nieuwe college.”

Plannen

Desalniettemin is de conceptbegroting gepresenteerd aan de raad, waar na bestudering 3 november de politieke behandeling volgt en 10 november de goedkeuring zal volgen na de gebruikelijke amendementen. Duidelijk is al, dat de onduidelijkheid vanuit de landelijke overheid bij de presentatie op Prinsjesdag over energieplafonds en dergelijke doorwerkt in de gemeentelijke begroting. Toch is de verwachting van Beems, dat gemeente Castricum in 2023 in de zwarte cijfers blijft en er wat ruimte ontstaat in de jaren 2024, 2025. Bij de Rijksbijdrage in 2026 is nu al duidelijk, dat de hand op de knip gaat en er zelfs een tekort zou kunnen ontstaan, afhankelijk van de Rijksbijdrage.

Wat betreft prioriteiten in 2023 staat bouwen en wonen prominent op de agenda en er zal een start worden gemaakt rivaliseren van het Dorpshart, waarvoor al plannen klaarliggen uit 2016. Ook rondom het strandplateau zal een start gemaakt worden voor een upgrade. Sportbeoefening in Akersloot en de Sportnota staan ook op dit lijstje, net als het project ‘Welzijn op recept’ van samenwerkende huisartsen en sociale instellingen.

Lastendruk niet boven inflatiepercentage

Was er in 2021 nog toezicht vanuit de provincie Noord-Holland om de begroting sluitend te krijgen, nu is dit niet meer van toepassing en is de begroting sluitend. De lastendruk voor inwoners komt niet boven het inflatiepercentage, alhoewel net als de gemeente zelf ook inwoners lichte verhoging van lasten zullen ervaren afhankelijk van de gezinssamenstelling. Zo is er een gemiddelde van € 327,- voor de Onroerendezaakbelasting en wordt de Afvalstoffenheffing voor eenpersoons huishouden € 254,-, tweepersoons € 284,- en meerpersoonshuishoudens € 333,-. Rioolheffing wordt € 210,-. Zo wordt zichtbaar dat er sprake is van 3,85% stijging ten opzichte van eerder wat neerkomt op € 21,- per jaar. Opmerking daarbij is, dat men bij goede afvalscheiding dit zeker kan minimaliseren. Er blijken voorbeelden in Noord-Holland te zijn waar deze percentages veel hoger zijn en Castricum het niet ze slecht doet met het in de hand houden van inflatiecorrecties.

Gemeente Castricum heeft zich daarbij voorgenomen echte probleemgevallen via verwijzing naar de juiste instanties te begeleiden.

Toekomst

Gezien de woningbouwplannen van nu en in de toekomst is de verwachting dat het inwonersaantal van de gemeente Castricum flink zal toenemen, wat ook extra inkomsten zal genereren. Daarbij zullen echte uitvoeringen in dorpscentra maar deels in 2023 plaatsvinden om de tijd te creëren voor plannen maken, inspraak, ideeën opperen, tekenen en aanbesteden. Sommige plannen rondom Dorpshart Castricum en strandplateau liggen echter al op de plank. Inwoners kunnen de behandeling en presentatie en goedkeuring Begroting 2023 persoonlijk meemaken komende 3 en 10 november.

In de begroting 2023 is ook al een voorschot genomen op 2024 en 2025.