Autoluw Dorpsplein tijdens een eerdere pilot in september 2021.
Autoluw Dorpsplein tijdens een eerdere pilot in september 2021. (Foto: archief Aart Tóth)

Niet geknipt in Dorpshart bij ‘strijd’ om autoluw

Algemeen

CASTRICUM - Inderdaad heeft het college van B&W van Castricum aangegeven toch weer een autoluw plan te gaan instellen in het Dorpshart. Dit met hoofddoel doorgaand verkeer te weren en de situatie rondom spoorovergang Beverwijkerstraatweg - Stationsweg veel veiliger te maken. Dit het liefst op zo’n kort mogelijke termijn, om in latere instantie een besluit te nemen over ondertunneling. 

Door Aart Tóth

Pas in december valt een besluit

Vorige publiceerden wij een kaartje aan met aangegeven afsluitingen dan wel omleidingen of er al een besluit genomen was. Er is echter nog geen besluit genomen over de nu in te stellen maatregelen. Afgelopen donderdag is daar het eerste overleg over geweest op het gemeentehuis.

Naar verwachting valt pas in december een besluit via de gemeenteraad. Die maatregelen zullen worden genomen om het Dorpshart autoluw te maken. Na de eerdere pilot is het in elk geval duidelijk dat het niet gaat gebeuren zoals op het geplaatste kaartje van verleden week (2021) was weergegeven.

Keuze

Wel heeft het college in het coalitieakkoord aangegeven alleen voor een ondertunneling te kiezen onder de huidige overgang en alle andere voorgestelde alternatieven naast zich neer te leggen. Voordat hierover een besluit valt duurt nog wel even en is afhankelijk van meerdere partijen zoals ProRail, NS en Provincie. De coalitie gaat ervan uit, dat een keuze vanuit Castricum zelf het proces kan versnellen en jarenlange discussies over de verschillende mogelijkheden tot het verleden behoren. Vooruitlopend op een ondertunneling zijn nu al maatregelen nodig om de veiligheid rondom de overgang te verhogen.

Daarvoor is het onder meer om die reden noodzakelijk doorgaand verkeer door het Dorpshart te weren. Duidelijk is nu al dat het Dorpsplein daarbij voor een ‘knip’ gaat zorgen, maar omliggende maatregelen omtrent afsluitingen en rijrichting worden in overleg met bewoners, ondernemers en verkeersdeskundigen genomen. Tijdens de raadsvergadering van 8 december wordt nader ingegaan op de autoluw plannen en naar verwachting zullen 22 december besluiten worden genomen.

Denktank

Vanuit de door de gemeente ingestelde ‘Maatschappelijke Denktank voor het Integraal Verkeersplan Castricum’, bij monde door goed geïnformeerde Dave van Ooijen, wordt aangedrongen nog niet te veel besluiten te nemen rondom de spoorovergang. “Daarbij opmerkend dat het Kabinet op 14 november heeft besloten om € 7,5 miljard in verbetering van bereikbaarheid te investeren, waarbij het Openbaar Vervoer vanuit Noord-Holland, dus ook Castricum, flink vooruit zal gaan”, met aanvullend “Zonder oplossing voor Castricum overweg Beverwijkerstraatweg (met zicht op financiering) op korte termijn wordt de haalbaarheid van het beoogde Tracébesluit voor invoering PHS in Noord-Holland (april 2023) nog heel erg spannend.

Over besluiten rondom overgang en besluiten daarover kan mogelijk pas een onderbouwd standpunt worden ingenomen als er beschikking is over standpunten van de bij de opstelling van de Verkeerskundige Analyse van Goudappel”, aldus Van Ooijen. Overigens zijn toekomstige ontwikkelingen, rond wél dan níet een tunnel, geen reden maatregelen uit te stellen om doorgaand verkeer door het Dorpshart terug te dringen.

Afbeelding
Inschrijving 5e editie van de Oer-IJ Expeditie geopend Sport 25 jan, 10:55
Afbeelding
Lo van Gorp in theater Koningsduyn Algemeen 24 jan, 17:21
Afbeelding
Inzamelingsactie Voedselbank Algemeen 24 jan, 16:52
Afbeelding
Training 'Maatje zijn' voor vrijwilligers Algemeen 24 jan, 15:36
Afbeelding
Workshops olieverftechnieken voor beginners en gevorderden Algemeen 24 jan, 11:14
Afbeelding
Provinciale Statenverkiezingen: de meestgestelde vragen (en antwoorden) Politiek 24 jan, 09:04
Afbeelding
Applaus voor FC Castricum, punten voor Fortuna Wormerveer Sport 24 jan, 09:00
Afbeelding
Cursus: Zelf je gezondheidszaken regelen via internet Algemeen 24 jan, 08:56
Afbeelding
Provinciale Statenverkiezingen: wat zijn het en waarom stemmen op 15 maart 2023? Politiek 24 jan, 08:56
Afbeelding
Rode Kruis en veiligheidsregio formaliseren samenwerking in convenant Algemeen 24 jan, 08:52
Afbeelding
Stemwijzers Provinciale Statenverkiezingen 2023: hier vind je ze Politiek 24 jan, 08:46
Afbeelding
Fit en vitaal 60+ fitheidstest Algemeen 23 jan, 16:00
Afbeelding
Protesten tegen autoluw Dorpshart Algemeen 23 jan, 15:00