Protesten tegen autoluw Dorpshart

Algemeen
Paul Versteeg namens ‘Platform Dorpskern Castricum’ laat zien dat er een stop is rond de plannen van autoluw Dorpshart.
Paul Versteeg namens ‘Platform Dorpskern Castricum’ laat zien dat er een stop is rond de plannen van autoluw Dorpshart. (Foto: AART TÓTH )

Castricum – Nog voor de gemeenteraad zich kon uitspreken over voorstellen om het Dorpshart autoluw te maken, zijn er bewegingen ontstaan met tegenvoorstellen. Zo zijn er bewoners en ondernemers van de Ruiterweg, Torenstraat, Dorpshart en Verzetsheldenbuurt die zich samen hebben verenigd onder de noemer ‘Platform Dorpskern Castricum’ om een tegengeluid te laten horen.

Hun grootste bezwaar is dat de gemeente het participatieproces met bewoners en ondernemers niet serieus genomen heeft, ook al is er een rondgang geweest met ondernemers door het Dorpshart waarbij vele voorstanders werden van de autoluwplannen. “Inderdaad waren daar in eerste instantie voorstanders bij, maar het merendeel van de ondernemers heeft die rondgang niet meegemaakt,” zo Paul Versteeg namens het Plaform, “dus zij konden zich geen mening vormen en zijn voornamelijk de plannen voor lange termijn naar voren gekomen.” Volgens Paul moet er eerst echt ruimte worden gemaakt om het participatieproces met ondernemers, maar ook met bewoners van Verzetsheldenbuurt en overige betrokken straten, goed te laten verlopen.

Bewoners en ondernemers voelen zich niet gehoord 

“Het Platform is niet tegen maatregelen voor een autoluw Dorpshart, maar is wel tegen de ‘knippen’ die dit teweegbrengt volgens de voorstellen vanuit de gemeente. Er zijn meerdere voorstellen van een autoluw Dorpshart te bereiken waardoor er minder doorgaand verkeer zou zijn en fietsers veiliger hun weg kunnen vinden”, zo vindt Paul. Voorbeelden die werden genoemd zijn snelheidsremmende verkeersdrempels, bloembakken met een fietsstrook of een combinatie daarvan en misschien zelfs éénrichtingsverkeer. Ook het weren van te grote vrachtwagens is belangrijk in het veiliger maken van het Dorpshart. 

Afwachten

Verschillende politieke partijen hebben in de gemeenteraad een voorstel ingediend om het proces van voorlichting en participatie te verbeteren. Of dit doorgang gaat vinden is afwachten op de stemming in de gemeenteraad. Kortom, het zal nog even duren voor er echt sprake is van een autoluw Dorpshart.