Cultuurplein op Geesterduin met filmhuis en appartementen

Algemeen
Over de maquette ‘Nieuw Geesterduin’ gebogen.
Over de maquette ‘Nieuw Geesterduin’ gebogen. (Foto: Aart Tóth)

CASTRICUM – Het gaat snel met de plannen van Hoorne Vastgoed, eigenaar van winkelcentrum Geesterduin, en de ontwikkeling aan de zijde van de Soomerwegh en plannen voor een Cultuurplein. 

Er zijn al vergevorderde plannen gepresenteerd voor het deel waar nu nog het BP-tankstation gevestigd is. Een ander deel werd gepresenteerd als een soort ‘Cultuurplein’, waar ook nog ruimte zou kunnen zijn voor Filmtheater Corso. Daarboven enkele etages met appartementen om een bijdrage te leveren het tekort aan woningen binnen de gemeente helpen op te lossen. De plannen komen grotendeels overeen met de wensen van bezoekers en omwonenden van Geesterduin tijdens recent gehouden informatiebijeenkomsten.

Door Aart Tóth

Tijdens de tweede participatie bijeenkomst, waarbij op een maquette duidelijk te zien was wat de bedoeling is, komen op de plaats van de huidige laad/losplaats AH het Filmtheater Corso en appartementen. Daarbij uiteraard de mogelijkheid voor of na een bezoek aan Theater Konigsduyn of Filmtheater Corso een hapje te eten of drankje te nuttigen. Sfeervolle uitstraling en prettig verblijf is daarbij hoofdzaak. Verder op veel plaatsen appartementen in meerdere woonlagen boven de winkels. Naast het nu in ontwikkeling zijnde ‘Eerste Kwartier’ appartementencomplex aan de Soomerwegh nog een appartementencomplex. Ook op een klein deel van de parkeerplaats aan de Oostzijde van Geesterduin komt een wooncomplex. Het parkeerdek boven de winkels zal worden uitgebreid, met hoofdzakelijk parkeerplaatsen voor bewoners van de appartementen. Bezoekers van winkelcentrum Geesterduin parkeren zoveel mogelijk op het maaiveld.

Geen vestigingen supermarkten en/of Action

Op deze tweede participatiebijeenkomst kwamen duidelijk meer belangstellenden af, waarbij bleek dat de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed, gemeente Castricum en Kennemer Wonen goed hebben geluisterd naar de eerdere opmerkingen in de eerste bijeenkomst. Op grote sandwichborden rondom de maquette waren verschillende voorbeelden te zien over de uitstraling van de toekomstige bouw, groenpartijen, voorzieningen en meer. Bezoekers konden daar hun opmerkingen kwijt en voorkeuren uitspreken door gekleurde stickers te plakken. Opvallend daarbij was het aantal voorkeuren voor Filmtheater Corso, wat de ook aanwezige exploitant Erik Weel deed glimmen. Overige ondernemers van Geesterduin waren over het algemeen zeer positief over de plannen, die uiteraard nog in de ontwikkelingsfase zijn. Na deze tweede participatiebijeenkomst worden de plannen aangepast aan de opmerkingen zo ver mogelijk. Duidelijk is voorlopig, dat er geen vestigingen van supermarkten en/of Action in het plan voorkomen.

Wonen

Hoorne Vastgoed onderzoekt samen met Kennemer Wonen de woningontwikkeling in Geesterduin. Kennemer Wonen heeft als doelstelling om tot 2030 in de regio 1.800 betaalbare woningen toe te voegen en woningbouw bij Geesterduin kan daar aan bijdragen. De gemeentelijke ambities voor woningbouw sluiten hierop aan gezien het coalitieakkoord 2022-2026. Als ambitie heeft Kennemer Wonen, dat alle woningen nul-op-de-meter woningen zijn. Over het totaal te ontwikkelen woningen zijn nog geen aantallen bekend in deze fase. Wel is daarbij de stelling vanuit de gemeente van toepassing voor 30% sociale woningen in het totaal. Voorlopig is het proces van ontwikkeling het aftasten van de wensen van bezoekers, toekomstige bewoners, ondernemers en gemeente.

Vervolg

Dat zal in het eerste kwartaal van 2023 leiden tot een raadsinformatieavond, in het tweede kwartaal van dit jaar tot een ontwikkelingsvisie en rond de jaarwisseling 2023-2024 komen tot een bestemmingsplanprocedure. In 2024 kan dit gaan leiden tot een omgevingsvergunning. Voorlopig zal worden ingespeeld op de opmerkingen over stedenbouwkundige voorstellen, groenpartijen en sociale plekken, die op de laatste participatieavond ter sprake kwamen. Velen zien uit naar het vervolg. Meer weten, kijk dan op www.castricum.nl/plannen-en-projecten om vervolgens het document ‘Participatie Geesterduin’ aan te klikken.

Geesterduin bekeken vanaf Geesterhage met een groter parkeerdek, het filmtheater en appartementen.
Afbeelding
Afbeelding