Energie en klimaat hoofdbestanddelen in planvorming nieuw zwembad

Algemeen
Toekomstverwachting nieuw zwembad en sporthallen.
Toekomstverwachting nieuw zwembad en sporthallen. (Foto: impressie AGS Architecten)

CASTRICUM - Veel politici, stakeholders, Initiatiefgroep Nieuw Zwembad en verdere belangstellenden waren het er tijdens een recentelijk gehouden bijeenkomst in de raadszaal over eens, dat de presentatie van de hernieuwde plannen voor een zwembad en maar liefst twee sporthallen subliem was. 

Door Aart Tóth

Het besluit voor het bouwen van een nieuw zwembad stamt uit 2019, zonder dat er tot nu toe iets van te merken was. Die lange looptijd heeft ervoor gezorgd, dat de geraamde bouwkosten intussen de pan uit rijzen vanwege prijsverhogingen in de bouwsector. Neem ook nog eens de vele adviezen van externe bureaus, waar vanzelfsprekend een prijskaartje aan hing. Voeg daarbij het verschil van inzichten, waarbij de gemeente ging voor de bouw van een nieuw zwembad op veld 5 van FC Castricum en de Initiatiefgroep een combinatie zwembad en sporthal voorstaat. Bij die laatste optie zou niet alleen het terrein van huidige zwembad De Witte Brug, maar ook van sporthal De Bloemen vrijkomen voor woningbouw. 

Nieuwe inzichten

Na jaren van bakkeleien over en waar een nieuw zwembad moest komen, intussen een nieuw college en nieuwe gemeenteraad, waar de samenstelling en stellingname duidelijk verschilt. Dat bleek wel uit de presentatie door projectleider Carlijn Kramer van Twijnstra & Gudde. Daarin werd al aangegeven, dat er nogal wat veranderd is sinds 2019, waarbij energie en klimaat hoofdbestanddelen zijn geworden in planvorming van een nieuw zwembad. Verantwoordelijk wethouder Sport, Roel Beems, gaf in zijn openingswoord nog even aan waarom een nieuw zwembad nodig is met het vele water zoals strand en de meren om Castricum heen, waardoor het noodzakelijk is zeker kinderen zwemles te geven. Daarbij de noodzaak van vervanging in de nabije toekomst van verouderde sporthallen De Bloemen. Heet hangijzer in al die plannen is echter de noodzaak om te verduurzamen, waarbij de roep om alternatieve energiebronnen van groot belang is. Vanuit de overheid zijn daar allerlei subsidies voor, om dit nog meer aantrekkelijk te maken.

Verduurzamen

Dat begint al met de mededeling van Carlijn Kramer, dat energieleverancier Liander al heeft aangegeven de komende vijf jaar niet genoeg energie kan leveren voor een nieuw zwembad. Mede omdat de energiemarkt dusdanig snel veranderd met meerdere toepassingen om zelfvoorzienend energie op te wekken, is gezocht naar toepassingen. Specialist op dat gebied Bureau 20/30 gaf bij monde van Joost Brouwer daarover een heldere kijk op de toekomstmogelijkheden om inderdaad energie neutraal te kunnen exploiteren en niet afhankelijk te zijn van externe energieleveranciers. Ook dit werd een helder verhaal, met juist daarbij vele subsidieregelingen. Dan nog de uitleg van Architectenbureau AGS, die via prachtige art-impressies nog even een beeld schetste hoe het nieuwe zwembad en sporthallen eruit zou zien bij uitvoering, waar geen speld tussen te krijgen was. Kramer kwam daarbij terug op de financiën, waarbij berekeningen hebben aangetoond dat bij aanleg van alleen een zwembad, zonder sporthallen, de kosten evenredig zullen zijn vanwege de subsidies die bij het ontwerp met sporthallen van toepassing zijn.

Reacties

Bij het vragenrondje waren er enigen, die dachten buiten de boot te vallen, zoals de muziekvereniging, invalidensportbond en paardenvereniging. Wethouder Roel Beems stelde hun echter gerust met al toe te zeggen, dat die zeker in de plannen worden meegenomen. Dan de glimmende gezichten van de aanwezige leden van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad, die spraken boekdelen. Zo konden Leo van Schoonhoven, Arjan Fruitema en Herman Rijsdijk kwijt: “Wat een overwinning voor het burgerinitiatief van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad. Wel jammer dat wij ruim acht jaar geleden al zover waren als het college nu is. Qua bouwkosten hadden we ruim veertig procent kunnen besparen als voorgaande colleges iets beter geluisterd hadden. Maar wel dapper van het huidige college om de gekozen route, zwembad plus sporthal samen, te laten analyseren. Wat ons vooral aanspreekt, is de inzet om maximaal te verduurzamen. In de verduurzamingshoek zit de toekomstgerichte innovatie en ook de subsidies. Dus juist door daar synergie met wijk, school en verenigingen te creëren kom je ver. Wij blijven als Initiatiefgroep ons best doen bij de advisering van het college en hun gespecialiseerde bureaus”, aldus de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad.

Wethouder Paul Slettenhaar kon zich verheugen op drie bouwlocaties voor woningbouw als de plannen doorgang vinden, zoals terrein De Witte Brug, De Bloemen en Berg & Dal. “Vervolg op deze positieve bijeenkomst voor het zomerreces”, aldus wethouder Roel Beems.

Eén van de insprekers in de raadszaal.