Actiecomité wil katholieke kerken in Noord-Holland Noord openhouden

Cultuur
Gerrie Groot is een van de leden van het actiecomité 'Houd de kerken open'.
Gerrie Groot is een van de leden van het actiecomité 'Houd de kerken open'. (Foto: AG Heeremans Photography)

REGIO - Er heerst onrust binnen de katholieke geloofsgemeenschap in Noord-Holland Noord. Het bisdom Haarlem-Amsterdam is van plan om in de komende paar jaar flink wat kerken in de regio te sluiten. Het actiecomité ‘Houd de kerken open’, met onder anderen Gerrie Groot van de Heilig Hartparochie in De Noord en Johan Zwemmer van de Heilige Familiekerk in ‘t Kruis in de gelederen, hoopt de beleidsmakers in het bisdom op andere gedachten te kunnen brengen. Zondag 29 oktober willen ze met een zo groot mogelijke groep gelovigen naar de Haarlemse Sint Bavo-kathedraal om een petitie aan bisschop Jan Hendriks te overhandigen. Parochianen die hun stem willen laten horen, zijn van harte welkom om de petitie te tekenen en om mee te gaan naar Haarlem.

De actiegroep ‘Houd de kerken open’ is er niet gerust op. Ze vreest dat meer dan de helft van de kerken uit het noordelijke deel van het bisdom in de komende jaren zal verdwijnen. Van de 164 kerken in het bisdom worden er in eerste instantie bijna honderd gesloten, waarna uiteindelijk nog maar 28 vitale, centrale kerken open blijven. Een schrikbeeld voor het actiecomité, dat van mening is dat veel meer katholieke kerken in staat zijn om de deuren open te houden. ‘We hopen dat het bisdom geen beslissingen neemt zonder overleg’, zeggen Groot, Zwemmer en de andere actiegroepleden. De belangrijkste reden om de kerken te sluiten is het financiële verhaal. Wanneer een kerk inteert op het vermogen, dan moet ze haar deuren sluiten. Ook al is er voldoende vermogen aanwezig. Ook het aantal kerkgangers in het weekend en het aantal dopelingen en vormelingen wordt meegenomen in de beslissing. De actiegroep vindt het jammer dat er niet gekeken wordt naar de wens van de parochianen zelf. ‘De kerken zijn vaak het kloppend hart van het dorp, met een grote schare vrijwilligers die zich jaar in jaar uit inzetten om de parochie levendig te houden.’

‘Wij denken dat door de sluiting van kerken het geloofsleven in een gemeenschap wegvalt. Het is een wensdroom dat alle parochianen vanzelf overstappen naar de enige kerk die openblijft in een regio. In die kerk zullen alleen eucharistievieringen plaatsvinden. Dat vinden wij een verarming, omdat gewone leken niet meer kunnen voorgaan in vieringen. Wij denken dat een goede afwisseling van eucharistie- en woordvieringen een rijkdom zijn. Daarom roepen we de bisschop op om de gewone parochiaan veel meer te betrekken in het proces over de toekomst van parochiekerken; zij horen een stem te hebben in het proces over de toekomst van hún kerk. Tegelijk doen we daarmee de oproep om de variatie aan vieringen in een parochie te waarborgen.’ De actiegroep voelt zich gesteund door het nieuwe beleid vanuit Rome dat bisschoppen oproept iedereen in de kerk uit te nodigen om deel te nemen aan een gesprek over geloof en kerkzaken. ‘De bisschop heeft toegezegd dat hij geen besluit kan nemen wanneer het proces niet juist is verlopen omdat parochianen onvoldoende zijn betrokken. Daarom vinden wij het belangrijk om onze stem massaal te laten horen. U kunt het verschil maken door de petitie te steunen.’

Berget Lewis

Onderteken de petitie door een antwoordkaart in te vullen met naam familie, adres, parochie, aantal personen en handtekening en deze vóór 20 oktober te versturen naar Actiecomité ‘Houd de kerken open’, Antwoordnummer 74707, 1747 ZB Tuitjenhorn. Of ga zondag 29 oktober mee met een gratis bus om deze petitie aan te bieden. Zangeres Berget Lewis is van de partij om de actie muzikaal kracht bij te zetten. Meer informatie is te verkrijgen via de plaatselijke parochies.