VCV ontwaakt en komt met Platform Dorpskern Castricum bijeen

Nieuws
Waarom een autoluwe Dorpsstraat voor een veilige overweg zo belangrijk is, blijft onduidelijk.
Waarom een autoluwe Dorpsstraat voor een veilige overweg zo belangrijk is, blijft onduidelijk. (Foto: archief NHD)

CASTRICUM - Na een winterslaap van 22 jaar ontwaakt de Vereniging Castricum Veilig (VCV) door toedoen van de oprichting en de activiteiten van het Platform Dorpskern Castricum. In april 1991 werd VCV opgericht om een einde te maken aan het tegen elkaar op zetten van bewoners in drukke woonstraten van Castricum door het gemeentebestuur. Na tien jaar succesvol actief te zijn geweest is de VCV vanaf 2001 sluimerend voortgezet.

Verkeerssituaties op de schop

Net als Platform Dorpskern Castricum richtte het VCV zich op het bereiken van structurele verbetering en uitbreiding of ontsluiting van de plaatselijke verkeersstructuur en op het aan de kaak stellen van de eenzijdige focus van het gemeentebestuur op het autoluw maken van de Dorpsstraat. Dat was lange tijd succesvol.

Platform Dorpskern Castricum - vertegenwoordigd door Rob van de Beek, Maarten Leonhart, Frank Brakenhoff, Coby Stuifbergen, Hans Massee, Anthony Itherbury, Yvonne Brakenhoff en Paul Versteeg - laat eensgezind weten: “In 2023 tapt het gemeentebestuur weer uit hetzelfde vaatje als in de periode van 1986 tot 2001. De Dorpsstraat moet autoluw worden, maar nu in combinatie met het veronderstelde veiligheidsprobleem bij de spoorwegwegovergang. De auto’s in de Dorpsstraat rijden daarnaast te hard en de straat is volgens de gemeente onveilig. Om dit te bereiken moeten heel wat verkeerssituaties in andere straten op de schop. Veel bewoners zullen daar last van krijgen. Er ontstaat verkeershinder, sluipverkeer zal toenemen, de lasten worden eenzijdig bij bepaalde straten gelegd en de bereikbaarheid van woningen neemt af.”

Onduidelijk

Waarom een autoluwe Dorpsstraat voor een veilige overweg zo belangrijk is, blijft onduidelijk. “Ook in de Ruiterweg, de Beatrixstraat, de Mient, de Kleibroek, de Oranjelaan en ga-zo-maar-door is de verkeersoverlast al groot en daar heerst bij veel bewoners nu al een groot gevoel van onveiligheid. Anno 2023 heeft Castricum één groot verkeersknelpunt: de spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. Dat knelpunt heeft het gemeentebestuur in 1999 zelf laten ontstaan. Toen moest er zo nodig een bochtreconstructie komen. Waarom? De situatie zou onveilig zijn en het autoverkeer in de Dorpsstraat moest omlaag. VCV bedacht meer dan 20 jaar geleden, dat juist die bochtreconstructie onveiligheid zou veroorzaken en heeft zich daartegen tot bij de Raad van State verzet. Elke oplossing moet zich dus richten op een veiliger situatie bij de overweg; niet exclusief op het autoluw maken van de Dorpsstraat.”

Nieuw leven ingeblazen

Het Platform Dorpskern Castricum blaast VCV nieuw leven in. “Als vereniging kan het platform alle belanghebbenden bijeen brengen en staan we indien nodig juridisch sterker. Dat werkte 25 jaar geleden goed en het kan nu weer goed werken.”

Lid worden van VCV/Platform Dorpskern Castricum? Kom op 14 juni om 19.30 uur naar de vergadering in De Kern aan de Overtoom 15. Daar praten vertegenwoordigers van het Platform en VCV geïnteresseerden bij over de participatieaanpak van het autoluw maken van de Dorpsstraat en alles wat daar mee te maken heeft.

Aanmelden: info@platform-dorpskern-castricum.nl onder vermelding van naam en adres. Website: www.platform-dorpskern-castricum.nl