Plannen Kerkplein gepresenteerd aan direct belanghebbenden

Nieuws
Projectleider Corne van Steen, in reflectiejas, geeft aan de hand van tekeningen een uitleg over de plannen.
Projectleider Corne van Steen, in reflectiejas, geeft aan de hand van tekeningen een uitleg over de plannen. (Foto: Aart Tóth)

CASTRICUM – De plannen rond het opwaarderen van het Kerkplein beginnen nu duidelijk in een opbouwende fase te verkeren. Nog niet zichtbaar, maar binnenskamers worden afspraken gemaakt met direct belanghebbenden, zoals het Kerkbestuur, het Kerkbeheer en andere geïnteresseerden. Zo’n negen belanghebbenden waren actief aanwezig. Daarbij de gebiedsregisseur Viviènne Sanders, Corne van Steen en Marcel Twint van gemeente Castricum.

Door Aart Tóth

Uit eerdere bijeenkomsten had projectleider Corne van Steen de opmerkingen ter hand genomen om tot een geheel nieuwe inrichting van het Kerkplein en directe omgeving te komen. Belangrijk daarbij waren de indrukken en ideeën van de direct betrokkenen, om er daarbij vanuit te gaan dat het plein sfeervol, leefbaar en uitnodigend moet zijn. Hoofddoel is ook de monumentale kerk meer zichtbaar te laten voorkomen. Daardoor worden er ingrepen in het groen gedaan en verdwijnen er enkele bomen die al aan het eind van het bestaan zijn. Het hele plein gaat op de schop, van bestrating tot openbaar groen en openbare verlichting. Parkeren is dan niet meer mogelijk. In het voorlopige ontwerp, zijn nog aanpassingen mogelijk. Ook de zogenaamde Bomenlaan zal dagelijks bereikbaar worden, dit via automatische openstelling van toegangshekken die in de vooravond weer worden gesloten.

De aanwezige betrokkenen kregen de mogelijkheid een keuze te maken in het straatmeubilair, waaronder banken, afvalbakken, straatverlichting en bestrating. Groepsgewijs werd een keuze gemaakt, waarbij de groep het veelal met elkaar eens was. Er werd gekozen uit twee soorten bestrating die qua kleurstelling terug te vinden waren in de kerk. Lantaarns met een nostalgische uitstraling hadden de voorkeur, zoals nu aan de gevel van ’t Eethuysje. Ook het hekwerk past bij de kerk. Eeen nostalgische waterpomp met standbeeld kreeg een voorkeur. 

Naar aanleiding van deze keuzes wordt er een definitief ontwerp gemaakt, wat via het College aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt. De politieke besluitvorming zal vervolgens in februari 2024 plaatsvinden. Naar verwachting start de uitvoering van de plannen in het najaar van 2024. 

Aansluitend zal ook het Dingstal genoemde pleintje naast het Oude Raadhuis een metamorfose ondergaan en een toegang geven tot de Bomenlaan. Ook hier grote ingrepen in het groen om de kerk meer zichtbaar te maken, wat nog geaccentueerd zal worden door verlichting. Afdeling Groen van de gemeente gaat zich hierop richten.