Partij voor de Dieren wil dat provincie vaart maakt met regelen financiering wildopvang

Nieuws
Veel opvangcentra hebben het financieel zwaar.
Veel opvangcentra hebben het financieel zwaar. (Foto: Pixabay)

REGIO - De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd vaart te maken om samen met gemeenten te komen tot een structurele financiering van opvangcentra voor wilde dieren in nood. Deze oproep komt niet alleen van de Partij voor de Dieren met een al in 2022 aangenomen motie hiertoe, maar ook van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de wildopvangcentra zelf en recent de gemeente Stede Broec.

Statenlid Ilona Haas (Partij voor de Dieren): “Wildopvangcentra verrichten een belangrijke maatschappelijke dienst voor Noord-Holland en werken regionaal, over gemeentegrenzen heen. Het gaat bijvoorbeeld om zieke of gewonde zwanen, egels, hazen en vleermuizen. Tot nu toe is er voor de zorg voor de dieren in de Nederlandse natuur financieel vaak niets geregeld. Veel wildopvangcentra kunnen daardoor maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Wij willen dat de provincie nu eindelijk met de gemeenten om tafel gaat zitten en tot afspraken komt over financiering.”

De Partij voor de Dieren wil weten of het gesprek met gemeenten dat Gedeputeerde Staten eind vorig jaar aankondigde heeft plaatsgevonden en wat het concreet heeft opgeleverd. Ook wil de partij weten of de provincie bereid is de regie te nemen om te komen tot een structurele financiering voor de wildopvangcentra. En of zij nog voor de zomer met een voorstel kan komen, zodat dit nog op tijd is voor de bespreking van de begroting van volgend jaar.

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) adviseert overheden in haar rapport ‘Zienswijze Dilemma’s in de wildopvang’ om hun verantwoordelijkheid te nemen en de opvangcentra structureel te helpen. Omdat de regionale functie van wildopvangcentra en de verantwoordelijkheden voor natuurbeheer en het verlenen van ontheffingen aan wildopvangcentra bij de provincies ligt, ligt het volgens de RDA voor de hand om de zorg voor een structurele financiering daar te leggen. Provincies kunnen aansluiten bij de betrokkenheid die een aantal gemeenten nu al tonen bij wildopvang.

Zo riep ook de gemeente Stede Broek begin februari de provincie op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de regie te nemen om samen met de gemeenten in Noord-Holland tot een structurele financiering voor wildopvangcentra te komen. Volgens voorzitter Wouter Koks van wildopvang De Bonte Piet is het komen tot een structurele financiering nou net het probleem. Er wordt al jaren over gesproken, maar vooralsnog zonder resultaat. Een meerderheid van de gemeenteraad verwees naar de provincie als eindverantwoordelijke.

De Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat wilde dieren in nood door burgers, ondernemers en overheden geholpen moeten worden. Gezien de wettelijke regels, kosten, tijd, kennis en faciliteiten die nodig zijn voor het geven van hulp aan wilde dieren in nood, kunnen burgers, ondernemers en overheden die zorgplicht alleen vervullen met hulp van gespecialiseerde opvangcentra.

Die opvangcentra hebben het financieel moeilijk. De opvang en de verzorging van de dieren kost veel geld, terwijl er geen verplichte, structurele financiering bestaat. Daardoor zijn de opvangcentra bijna allemaal afhankelijk van incidentele giften van particulieren en gemeenten. Dat is te weinig en onzeker.