Voorbereiding paddentrek in volle gang

Nieuws
De oversteek kan levensgevaarlijk zijn voor amfibieën.
De oversteek kan levensgevaarlijk zijn voor amfibieën. (Foto: Pexels)

CASTRICUM - Met de aanhoudende milde temperaturen lijkt het erop dat we ons binnenkort kunnen voorbereiden op de jaarlijkse trek van padden, kikkers en salamanders richting sloten en vijvers. Een belangrijke, soms levensgevaarlijke tocht waarbij niet alleen de natuurlijke hindernissen, maar ook menselijke obstakels een bedreiging vormen. 

Met name padden gaan bij regenachtig weer en temperaturen boven de 6 graden, massaal op pad vanuit bossen en duinen naar wateren om zich voort te planten. Tussen begin februari en eind maart controleren circa tweehonderd toegewijde vrijwilligers permanente schermen, zetten tijdelijke schermen op, graven emmers in langs de trekroute en bewaken deze routes. Jaarlijks redden zij zo’n 25.000 padden, kikkers en salamanders.

Help in jouw buurt

Gelukkig zijn er eenvoudige oplossingen om deze gevaren te verminderen. Uittreedplekken van gaas of trappetjes van ruw materiaal bij putten en vijvers kunnen een groot verschil maken. Speciale uittreedvoorzieningen voor straatkolken zijn beschikbaar op www.padden.nu.

Wil je ook helpen?

Paddenwerkgroepen in de hele regio kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Zo ook Paddenwerkgroep Castricum-Bakkum. Al sinds 2000 zijn de vrijwilligers actief met het overzetten van duizenden padden, honderden bruine kikkers en kleine watersalamanders en tientallen rugstreeppadden langs de Zeeweg en de Heereweg bij Bakkum. Tijdens de amfibieëntrek (februari tot april) lopen de vrijwilligers in groepjes vanaf een half uur na zonsondergang langs de Heereweg om padden, kikkers en salamanders vanuit het bos de weg over te zetten. Er wordt geteld hoeveel beestjes van elke soort er overgezet zijn en deze aantallen worden aan het eind van de avond gemeld bij de coördinator. Er staan ook schotten langs de Heereweg en Zeeweg met ingegraven emmers. Hier vallen de amfibieën, zodat geteld en uitgezet kunnen worden. Dit uitzetten gebeurt in de ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur. Wil je jouw plaatselijke paddenwerkgroep helpen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep, contactgegevens zijn te vinden op www.padden.nu.

Meer informatie over de paddentrek is te vinden op www.landschapnoordholland.nl/padden.